Gezici Eğitim Bursu Sponsorluğu Yönergesi

TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ ve DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ GEZİCİ EĞİTİM BURSU SPONSORLUĞU YÖNERGESİ
 

Sponsor firma artroskopi ve spor yaralanmaları cerrahisi konusunda uluslararası kabul görmüş firmalar ve temsilcilikleri arasından seçilir.

Koşulları kabul eden ve imzalayan firmaların eğitim sponsoru olarak kabulu TUSYAD YK. tarafından ilk toplantıda değerlendirilir ve karara bağlanır.

Gezici eğitim bursu vermeyi kabul eden firma, yılda 1 ya da 2 kez her seferinde 1'er Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının sponsorluğunu kabul eder.

Sponsorluk tutarı bursiyer başına 3000 TL'dir.

Sponsorluk tutarı sponsor firma tarafından TUSYAD'ın belirleyeceği TUSYAD banka hesaplarından birine yatırılır.

Bursiyere sponsorluk giderlerinin karşılanması TUSYAD tarafından sağlanır.

Sponsor firma bursiyerin diğer giderlerine karışmaz ve sorumluluk taşımaz.

Sponsor talep ettiği taktirde bursun adı TUSYAD ve sponsor adı ile birlikte (örn. TUSYAD-XX bursu) anılır.

Eğitici merkezlerin ve burs için başvuracakların koşulları www.tusyad.org adresinde yayınlanmıştır.

Sponsor firma ve merkezlerin adları www.tusyad.org adresinden duyurulacaktır.

Bursiyer sponsorlukları talep edilen merkezdeki malzemeleri ağırlıklı olarak kullanılan firmalar arasından seçilecektir