Ödüller

Geleneksel Veli Lök Teşvik Ödülü:

1-Veli Lök Ödülü, 2 yılda bir, spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi alanında yapılan (temel bilimler veya klinik çalışma) en iyi araştırmaya verilir.

2-Ödüle başvurabilmek için araştırmanın tam metni kongre düzenleme kurulunun ilan ettiği tarihe kadar TUSYAD Kongre sekreteryasına dijital olarak gönderilmelidir.

3-Ödül kazanan çalışma Kongre sırasında ilan edilecek ve çalışmacılar adına birinci isime kongre esnasında verilecektir.

4-Ödül birden fazla çalışmaya verilebilir,  veya hiçbir çalışmaya verilmeyebilir.

5-Ödüle başvuran ve çalışmayı sunacak olan yazarın kongreye kayıt olması gereklidir.

Ödül için Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları başvurabilir.

Ödüle değer görülen çalışma TUSYAD kongresinde programda belirtilmiş olan oturumda başvuran yazar tarafından, o yok ise diğer yazarlardan birisi tarafından sunulur.

6-Ödül tutarı her dönem yönetim kurulu tarafından belirlenir; 2014 kongresi için 2000 TL’dir.

7-Ödül jürisi yönetim kurulunun belirleyeceği 3 kişiden oluşur.

 

TUSYAD Kongresi En İyi Sözlü Sunum Ödülü

1-Ödül, spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi alanında yapılan (temel bilimler veya klinik çalışma) en iyi sözlü sunuma verilir. 2-Ödül için ayrıca bir başvuru yapmaya gerek yoktur, bütün sunumlar jüri tarafından değerlendirilecektir.

3-Jüri yönetim kurulunun belirlediği 5-7 kişiden oluşur.

4-Ödül birden fazla çalışmaya verilebilir, veya hiçbir çalışmaya verilmeyebilir

5-Kazanan çalışma kongrenin son günü ilan edilecektir.

6-Ödül sunumu yapan kişiye kongre sırasında verilir.

7-Ödül tutarı her dönem yönetim kurulu tarafından belirlenir; 2014 kongresi için tutar 1500 TL’dir.

 

En İyi Poster Sunum Ödülü:

1-Ödül, spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi alanında yapılan (temel bilimler veya klinik çalışma) en iyi poster sunumuna verilir.

2-Ödül için ayrıca bir başvuru yapmaya gerek yoktur, bütün sunumlar jüri tarafından değerlendirilecektir

3-Jüri yönetim kurulunun belirlediği 3 ila 5 kişiden oluşur.

4-Ödül birden fazla çalışmaya verilebilir, veya hiçbir çalışmaya verilmeyebilir.

5-Kazanan çalışma kongrenin son günü ilan edilecektir.

6-Ödül çalışmanın birinci yazarına verilir.

7-Ödül tutarı her dönem yönetim kurulu tarafından belirlenir; 2014 kongresi için tutar 1000 TL’dir.

 

Yurtdışı Sunum Ödülü Yönergesi:

1-Çalışmanın yurtiçinde yapılmış olması gerekir.

2-Çalışma ISAKOS, ESSKA veya AANA Kongrelerinde sözel olarak sunulmuş olmalıdır.

3-Ödül sunum yapıldığı belgelendikten sonra kongre dönüşü çalışmayı sunan kişiye verilir.

4-Ödül tutarı 2013-2014 kongrelerinde Avrupa ve eşdeğeri coğrafyalar için 1500 TL, Okyanus aşırı bölgeler için 2000 TL’dir.

5-Ödüle hak kazanmak için TUSYAD üyesi olmak şarttır; aidat borcu olmamalıdır. Sunumu yapan kişi uzmanlık öğrencisi ise çalışmanın yürütücüsünün TUSYAD üyesi olması şartı aranır.

6-Ödül başvuruları yönetim kurulunda değerlendirilir.

7-Her yönetim kurulu ödül tutarında günün şartlarına göre ayarlamalar yapabilir.  O dönem için karar alınmalıdır.

8-Yönetim kurulu ödül için kaynak oluşturmaya çalışır.