Tarihçe

Prof. Dr. Veli Lök önderliğinde 1983 yılında başlayan dernekleşme çalışmaları, 1987’de tamamlandı ve 30.06.1988 tarihinde Dr. Veli Lök Başkanlığında Artroskopi ve diz cerrahisi derneği kurucu üyeleri tarafından teklif edilen geçici yönetim kurulunu oluşturan 

Erdoğan ALTINEL
Ahmet SEBİK
Bülent ZEREN
Nail YÜCE
Levent KÖSTEM ilk toplantısını yaptı. 

Kurucu üyeleri ise:

Veli LÖK

Ahmet SEBİK

Erdoğan ALTINEL

Yücel TÜMER

Mehmet NANE

Orhan SÜREN

Ömer Faruk TAŞER

Bülent ALPARSLAN

Osman GÜRÜN

Gürbüz ÇELEBİ

Ali Rıza TÜRKÖZ

Ahmet Turan AYDIN

Levent KÖSTEM

Sait ADA

Gayyur KURALP

Mehmet S. BİNNET

Nail YÜCE

Gürbüz BAYTOK

M. Bülent ZEREN

M. Alp GÖKSAN

Aziz K. ALTURFAN’dı.

 
İlk toplantıda alınan karara göre :

Başkan Prof. Dr. Veli Lök, 
II. Başkan Prof. Dr. Erdoğan Altınel, 
Genel sekreter: Doç. Dr. Ahmet Sebik, 
Üyeler:
Dr. Bülent Zeren, 
Doç. Dr. Aziz Kaya Alturfan, 
Dr. Naci Yüce, 
Dr. Levent Köstem olarak belirlenmiştir.

YILLARA GÖRE SONRAKİ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

19.11.1988 -19.05.1990 Veli LÖK I.DÖNEM

Erdoğan ALTINEL 
Ahmet SEBİK 
Yücel TÜMER 
Aziz Kaya ALTURFAN 
Bülent ZEREN 
Levent KÖSTEM 

19.05.1990-23.05.1992 Veli LÖK II.DÖNEM 

Ahmet SEBİK 
Levent KÖSTEM 
Aziz Kaya ALTURFAN 
Ahmet Turan AYDIN 
Ethem GÜR 
Bülent ZEREN 

23.05.1992-04.07.1992 Veli LÖK III.DÖNEM

Ethem GÜR 
Erdoğan ALTINEL 
Aziz Kaya ALTURFAN 
Gürbüz BAYTOK 
Levent KÖSTEM 
Bülent ZEREN 

04.07.1992-28.05.1994 Erdoğan ALTINEL IV.DÖNEM

Veli LÖK 
Ethem GÜR 
Aziz Kaya ALTURFAN 
Levent KÖSTEM 

28.05.1994- 02.06.1996 Ethem GÜR V.DÖNEM

Erdoğan ALTINEL 
Aziz Kaya ALTURFAN 
Ahmet Turan AYDIN
Ahmet SEBİK 
Bülent ZEREN 

02.06.1996-20.06.1998 Ahmet SEBİK VI.DÖNEM

Levent KÖSTEM 
Hilmi Çetin AYDINOK 
Ethem GÜR 
Aziz Kaya ALTURFAN 
Ahmet Turan AYDIN 
Mahmut Nedim DORAL

20.06.1998-18.11.2000 Aziz Kaya ALTURFAN VII.DÖNEM

Halit PINAR 
Emin TAŞKIRAN 
Bülent ALPARSLAN 
Ahmet Turan AYDIN 
Ömer TAŞER 
Reha TANDOĞAN 

18.11.2000-30.03.2002 Ahmet Turan AYDIN VIII.DÖNEM

Emin TAŞKIRAN 
Halit PINAR 
Bülent ALPARSLAN 
Işık AKGÜN 
Mahmut Nedim DORAL 
Reha TANDOĞAN

30.03.2002-04.12.2004 Mahmut Nedim DORAL IX.DÖNEM 

Halit PINAR 
Emin TAŞKIRAN 
Ahmet Turan AYDIN 
Işık AKGÜN 
Reha TANDOĞAN 
İlhan ÖZKAN 

04.12.2004-14.10.2006 Bülent ALPARSLAN X.DÖNEM 

Ömer TAŞER 
Semih AYDOĞDU 
İlhan ÖZKAN
İsmet TAN 
Mehmet AŞIK 
Sinan ADIYAMAN 
Semih GÜR 

14.10.2006- 18.10.2008 Ömer TAŞER XI.DÖNEM 

Semih AYDOĞDU 
Mehmet AŞIK 
Ertuğrul ŞENER 
Sefa MÜEZZİNOĞLU 
Asım KAYAALP 
Yaman SARPEL 
Uğur HAKLAR

18.10.2008- 16.10.2010 Semih GÜR XII.DÖNEM 

Reha TANDOĞAN
Hasan TATARİ
Mustafa KARAHAN
Uğur HAKLAR
Sinan KARAOĞLU
Hasan ÖZTÜRK
Merter ÖZENCİ
Mehmet BİNNET

16.10.2010-05.10.2012 Mehmet BİNNET XIII.DÖNEM

Reha TANDOĞAN
Hasan TATARİ
Mustafa KARAHAN
Sinan KARAOĞLU
Hasan ÖZTÜRK
Merter ÖZENCİ
Ahmet Özgür ATAY
Ender ÜĞÜTMEN

05.10.2012-18.10.2014 Halit PINAR XIV.DÖNEM

Mehmet S.BİNNET
İrfan ESENKAYA  
Emin TAŞKIRAN
Hüseyin S.YERCAN
Nurzat ELMALI
Önder KILIÇOĞLU
M.Hakan ÖZSOY
Yaman SARPEL
Ertuğrul ŞENER

18.10.2014 Mehmet AŞIK XV.DÖNEM

Halit PINAR
Hüseyin S.YERCAN
Mahir MAHİROĞULLARI
Emin BAL
Yavuz KOCABEY
Tahsin BEYZADEOĞLU
Devrim AKSEKİ
Cem Nuri AKTEKİN
M.Hakan ÖZSOY

DERNEĞİMİZİN KONGRELERİ :

1. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
İstanbul, Ekim 1991, Onursal Başkanlar: E.Erıksson-R.Ege, Kongre Başkanı: A.K.Alturfan, Genel Sekreter: Ö.F.Taşer

2. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
Antalya, Nisan 1994,Onursal Başkanlar: K.DeHaven, A.Göksan, Kongre Başkanı: E.Altınel, Genel Sekreter: A.T.Aydın

3. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
Ankara ,Eylül 1996, Onursal Başkanlar: R.Jackson, T.Göğüş, Z.Korkusuz, Ö.Şarlak Kongre Başkanı: E.Gür, Genel Sekreter: M.N.Doral

4. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
İzmir, Eylül 1998, Onursal Başkanlar:  F.H.Fu, V.Lök, Kongre Başkanı: A.Sebik, Genel Sekreter: L.Köstem

5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslarararası Katılımlı),
İstanbul, Ekim 2000, Onursal Başkanlar:  J.P.Fulkerson, A.K.Alturfan. Kongre Başkanı:  Ö.F.Taşer, Genel Sekreter: I.Akgün

6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
Antalya, Ekim 2002, Onursal Başkanlar:  P.Renström, E.Altınel, Kongre Başkanı:  A.T.Aydın, Genel Sekreter: S.Gür

7. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (3.Asya Pasifik Diz Cerrahisi Kongresi ile birlikte),  
Ankara, 30 Ekim - 4 Kasım-2004. Onursal Başkanlar:  E.Gür, J.A.Bergfeld, T.Koshıno. Kongre Başkanı: M.N.Doral, Genel Sekreter: R.Tandoğan

8. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
Kuşadası-Aydın, 10-14 Ekim 2006 , Onursal başkanlar:P. Lobenhoffer, A. Sebik. Kongre Başkanı: B.Alparslan, Genel Sekreter: H.Pınar

9. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
İstanbul, 14-18 Ekim 2008, Onursal Başkanlar: C.D. Harner, Ö. Taşer, Kongre Başkanı: I. Akgün Genel Sekreter: M. Aşık

10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
Antalya, 12-16 Ekim 2010, Onursal Başkanlar: M. Kurosaka, A.T. Aydın, Kongre Başkanı:  S. Gür Genel Sekreter: M. Özenci

11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
Ankara, 2-6 Ekim 2012, Onursal Başkanlar: MN.Doral, R.Verdonk, Kongre Başkanı: NR.Tandoğan Genel Sekreter: ÖA. Atay

12. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
İzmir, 13-17 Eylül 2014, Onursal Başkanlar: P.Neyret, B.Alparslan, Kongre Başkanı: H.Pınar Genel Sekreter: E.Taşkıran
 
ARTROSKOPİ KURSLARI
 
Artroskopi kurslarımız, uluslararası kursların temel özelliklerini taşımaktadır. Teorik bilgi, derneğimizin belirlediği deneyimli eğiticiler tarafından verilmekte, model ve kadavra üzerinde çalışma ile kişilere pratik beceri kazandırılmakta, hasta üzerinde uygulama ile canlı örneklerde deneyim kazandırılmaktadır. Antalya’daki ilk Temel Cerrahi Artroskopi Kursundan itibaren Op. Dr. Ünal Tanker’in (Bremen / Almanya) uygulamalarda öğretim üyesi olarak katılması, ülkemizdeki birçok meslektaşımızın artroskopi eğitiminde önemli katkılar sağlamıştır. Dr. Tanker ayrıca, 200 civarında meslektaşımızı Almanya’daki merkezinde pratik olarak eğitmiştir.
 
Tanısal Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) İzmir ( 1977),
Tanısal Artroskopi Kursu (Model) Antalya ( 1985),
Cerrahi Artroskopi Kursu (dana dizi model) İzmir ( 1986),
Tanısal Artroskopi Kursu( Model ) İstanbul ( 1989),
Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) Antalya ( 1991),
Cerrahi Artroskopi Kursu( Uygulamalı) Antalya ( 1992),
Tanısal Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) İzmir ( 1992),
İleri Cerrahi Kursu (Uygulamalı ) Ankara ( 1992),
Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) İstanbul ( 1993),
Cerrahi Artroskopi Kursu ( Antalya ( 1993),
İleri cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı)Ankara ( 1993 ),
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) Ankara ( 1994 ),
Ön çapraz bağ kursu ( Uygulamalı ) İzmir ( 1994 ),
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 1995 ),
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 1996 ),
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Ankara ( 1997),
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu( Uygulamalı) Antalya ( 1997),
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) Antalya ( 1998),
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) Antalya ( 1999),
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 2000),
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı – A.O.ile birlikte Diz Çevresi Kırıkları ) Ankara-Çankaya ( 2000),
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 2001 ),
Ayak bileği Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 2001),
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( uygulamalı ) Ankara-Çankaya ( 2001 ),
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Ankara ( 2002),
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Üst Ekstremite Artroskopik Cerrahi ) ( Kadavra uygulamalı ) Ankara –Çankaya ( 2002),
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Artroskopik Destekli Minimal İnvaziv Cerrahi )( Kadavra Uygulamalı ) Ankara- Çankaya ( 2003 ).
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu Antalya ( 2004),
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( uygulamalı), Ankara,2005 ,
Ayak bileği Artroskopi Kursu ( Uygulamalı), Antalya, 2005,
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( uygulamalı), Antalya, 2005 ,
Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( uygulamalı), Antalya, 2006, 
Kadavrada omuz artroskopisi kursu (uygulamalı) Antalya, 2008
Kadavrada omuz artroskopisi kursu (uygulamalı) Antalya, 2009
Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2007
Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2008
Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2009
İleri Cerrahi A rtroskopi Kursu (uygulamalı) Ankara, 2007
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu (uygulamalı) Ankara, 2009
Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2010
Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2011
İleri Cerrahi Artroskopi Kursu (uygulamalı) Ankara, 2010
XII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu (uygulamalı) Ankara, 2011
 
DİĞER BİLİMSEL TOPLANTILAR: 

Kayak Yaralanmaları (Bursa/Uludağ-1978)
Gonartroz ( Pamukkale/ ADCD -1988),
Patella Femoral Sorunlar (Pamukkale-ADCD-1990)
Spor Yaralanmaları (Ankara Gazi-1991),
Spor Yaralanmaları (Ankara Hacettepe-1991)
Ön Çapraz Bağ (Antalya-1991)
Spor Yaralanmaları (Ankara Hacettepe-1992)
Meniskus Dikişi (İzmir-ADCD-1994)
Meniskus Dikişi (İstanbul – ADCD-1994)
Spor Yaralanmaları (Ankara Hacettepe-1994)
Spor Yaralanmaları (Ankara Hacettepe- 1997)
Artroskopide Güncel K.(Ankara -1999)
Kayak Yaralanmaları (Eğirdir/Isparta-1999)
Kayak Yaralanmaları (Eğirdir/Isparta-2001)
Artroskopi Diz Cerrahisi (Urfa/Harran-2001)
Ön Çapraz Bağ (İstanbul-2001)
Diz Artroplastisi (Gazi Üni.Ankara-1987 -Model)
Diz Artroplastisi (Antalya-1990-Uygulamalı)
Diz Artroplastisi (Pamukkale-1993-konferans)
Diz Artroplastisi (TOTBİD- Antalya-Artroplasti Kongresi) 
 
EGE DİZ CERRAHİSİ ARTROSKOPİ GÜNLERİ (İzmir ve Aydın Şubeleri)
 
1. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Ön ve arka çapraz bağ yaralanmaları. Başkan: Semih Aydoğdu, Pamukkale, 2002
2. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Menisküs cerrahisinde güncel yaklaşımlar. Başkan: Semih Aydoğdu, Balçova, 2003
3. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Gonartroz ve tedavisi. Başkan: Bülent Alparslan, Kuşadası, 2004
4. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Patellofemoral eklem sorunları. Başkan: Uğur Öziç, Çeşme, 2005
5. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Diz eklemi kıkırdak lezyonları. Başkan: Bülent Alparslan, Kuşadası, 2006
6. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Gonartroza multidisipliner yaklaşım. Başkan: Emin Taşkıran, Çeşme, 2007
7. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Kanıta dayalı diz. Başkan: İlhan Özkan, Marmaris, 2008
8. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Ön çapraz bağ yaralanmaları. Başkan: Hasan Tatari, Çeşme, 2009
9. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, İnteraktif diz. Başkan: İlhan Özkan, Bodrum, 2010
10. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Diz cerrahisinde komplikasyonlar. Başkan: Hüseyin Yercan, Çeşme, 2011
11. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Ustalarla Buluşma, Başkan: İlhan Özkan,İzmir, 2012
12. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Dizin tek kompartman artrozu, Başkan: Emin Bal, İzmir, 2013
13. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri ,PatelloFemoral eklem, Başkan: İlhan Özkan,    İzmir,2014,
14. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri , Unikondiler Diz Artroplastisi ve Proksimal Tibial Osteotomi, Hasan Tatari, İzmir, 2015


 

BAHAR TOPLANTISI (İstanbul Şubesi)
 
1. Bahar Toplantısı, İstanbul, Ön çapraz bağ yaralanmaları, 19-20 Eylül 2003, Başkan: Ömer Taşer
2. Bahar Toplantısı, İstanbul, Diz çevresi travmaları ve patellofemoral sorunlar, 30 Eylül-1 Ekim 2005, Başkan: Mehmet Aşık
3. Bahar Toplantısı, İstanbul, Dizde çoklu bağ yaralanmaları ve omuz,dirsek ve ayak bileği protezlerinde yenilikler, 30 Kasım-1 Aralık 2007, Başkan: Mehmet Altun
4. Bahar Toplantısı, İstanbul, Omuz, diz ve ayak bileğinde yapılan cerrahi uygulamalar (kadavra ameliyatları), 25-26 Eylül 2009, Başkan: Mehmet Demirhan
5.Bahar Toplantısı, İstanbul, Kalça artroskopisi ve Kıkırdak sorunları, 9-10 Aralık 2011, Başkan: Mustafa Karahan
6.Bahar Toplantısı, İstanbul, Orta yaş artrozunda tedavi seçenekleri, 27-28 Eylül 2013, Başkan: Bülent Aksoy
7.Bahar Toplantısı, İstanbul, Spor travmatolojisinde güncel yaklaşımlar, 2-3 Ekim 2015, Başkan: Uğur Haklar


 
ÜLKEMİZDEN ARTROSKOPİ İLE İLGİLİ İLK YAYINLAR
 
E.Altınel, A.Sebik (1979)
V.Lök, A.Sebik (1981)
Ö.F.Taşer, S.Saldıran, M.Yücel (1984)
A.T.Aydın, E.Altınel (1985)
A.K.Perçinel (1987)
Y.V.Sözen, A.Göksan, A.Alturfan, L.Köstem, M.Binnet, Ş.Atik, M.N.Doral, H.Pınar, B.Zeren, F.Öztop, S.Gür (1988)
H.Aydınok, E.Gür, M.Aşık, S.Bölükbaşı, U.Şanlı, E.Şener, A.Şarlak, F.Korkusuz, İ.Ayas, Ş.Tuğrul, B.Sepici, Y.Karakoç, O.Gürcan, M.L.Baydar, N.Aydoğan, B.Uslu, Y.Ademoğlu, M.Kocaoğlu, O.Güven, R.Kurultay, M.Altuğ, R.Akbaş (1989)
N.Gürman,M.Karahan,B.Gülman,M.Demirhan,H.Durmaz,H.Hüner,U.Işıklar,Y.Ateş,M.Boyacıoğlu, İ.Çevher (1990)
A.Göğüş, B.Alpaslan, M.C.Avkan, O.Corsan, N.R.Tandoğan, H.Özdemir, I.Akgün, E.Acaroğlu, R.Erginer, M.Demirtaş, B.Atilla, M.A.Tümöz, İ.Tan(1991)
M.Enginsu, Y.B.Sürel, G.Zorer, M.Karlı, R.Çalışkan, F.Yöntem, M.Çıray, M.F.Nuzumlalı (1992)...