Asil Üyelik

NEDEN ÜYELİK ?

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD), kapsadığı konulara ilgi duyan meslektaşlarımızı buluşturmayı, fikir ve bilgi alışverişi ortamları sağlamayı ve ülkemizi bu konularda ileri götürmeyi amaçlamaktadır.
 

TUSYAD olarak hedefimiz üye sayısını artırmak bunun yanında mevcut üyelerimizin derneğimize aktif katılımını sağlamaktır.  Konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızın üyelikleri ile derneğimiz daha da güçlenecek ve hedeflerini arttırarak ve büyüterek yoluna devam edecektir.

Aidatını  ödeyen üyelere,

    * Web sitesinden yararlanma,
    * Üyelik belgesi,
    * Araştırma Projesi Desteği olarak her yıl 2 üyemize toplam 20.000 TL Araştırma desteği,
    * İki üyemize Yurtiçi ve 1 üyemize Yurtdışı olmak üzere her yıl 3 üyemize gezici eğitim bursu olarak kişi başı 3000 TL,
    * ISAKOS,ESSKA ve AANA Kongrelerinde yönetim kurulunun seçeceği en iyi birer sözel sunuma  ödül verilmesi (Avrupa'da 1500 TL, Okyanus Ötesine 2000 TL olmak üzere),
    * TUSYAD kongresinde Geleneksel Veli Lök Teşvik ödülü, en iyi sözlü bildiri ve en iyi poster sunumu ödülü,
    * Yakın gelecekte TUSYAD kongresine indirimli katılımın sağlanması ve sitenin eğitici içeriğini artırmak gibi üyelerimize daha başka olanaklar sağlanacaktır.

Üyelik başvurusu için “üyelik başvuru formu” nun çıktısı alınarak doldurulduktan sonra iki adet vesikalık fotoğraf ve kimlik kartı ön arka fotokopisi ile birlikte üyelik başvuru formunda belirtilen TUSYAD dernek adresine gönderilmesi gereklidir. TUSYAD yönetim kurulunda üyeliğin onaylandığı adaya bildirildikten sonra aşağıdaki banka hesap numarasına aidatını ödeyenler TUSYAD üyesi olurlar ve üyelik avantajlarından yararlanırlar.
 

Banka Hesabı:

Garanti Bankası Ege Üniversitesi Şubesi
Hesap No: 1373-6660895
Iban No: TR25 0006 2001 3730 0006 6608 95
Üyelik Aidatı: 2024 yılı için 400 TL

Üyelik Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız..