Akut Rotasyonel Diz Yaralanması

Dr. Reha Tandoğan

 

37 yaşında erkek hasta. Bir hafta önce bir kavga sırasında tekme atarken rakibi tarafından sağ bacağı tutulup çevrilmiş. Bu sırada yere basan sabit ayağı üzerinde bütün vücudu dönmüş ve sol dizinde şiddetli ağrı ile birlikte 3 tane kopma sesi duymuş. Daha sonra dizi şişmiş ve üzerine basamamış. Başvurduğu hastanede çekilen grafilerinde kemik yapılarda sorun saptanmamış, Doppler ile arteryel dolaşım değerlendirilerek normal bulunmuş. Uzun bacak ateline alınan hasta elektif şartlarda MRG çektirmek üzere gönderilmiş.

Hastanın başvuru anındaki sol diz muayenesinde açık yarası olmadığı, dizin postero-medialinde bir ekimoz ve dizinde 2+ effüzyon olduğu saptandı. Diz hareketleri ağrılı ve kısıtlı olmakla birlikte -10 ile 80 derece arası aktif hareketin olduğu görüldü. Aktif ekstansiyon yapması mümkündü. Dizde 2+ posterior sag (çökme) mevcuttu ve öne çekmece testi ile diz normal pozisyonuna getirilebiliyordu. Lachman testi + idi. Valgus stres testi ile hem 0 hem de 30 derece fleksiyonda 3+ medial açılma saptandı. Hastanın ekstremite dizilimi iki tarafta da valgus yönündeydi. Varus stres testi, postero-lateral çekmece testi ve dial testi (-) olarak bulundu. Distal nabızlar dolgun, kapiller dolma yeterliydi. Tibial ve peroneal sinirlerin duyu veya motor kaybı yoktu.

Hastanın grafileri ve MR görüntüleri aşağıdadır. Bunlara bakarak hastanın tanısı nedir? Tedavi için ne önerirsiniz? Tedavi zamanlaması nasıl olmalıdır?