Yurtdışı Gezici Eğitim Yönergesi

TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ ve DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ YURTDIŞI GEZİCİ EĞİTİM BURSU YÖNERGESİ

 • TUSYAD Gezici Eğitim Bursu spor yaralanmaları, artroskopi, diz cerrahisi alanına ilgi duyan meslektaşlarımızın bu alandaki eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla verilecektir.
 • Burs her yıl bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına verilecektir.
 • Aday başvuru sırasında Avrupa’da çalışmak istediği bir spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi merkezinden bir davet mektubunu da sunacaktır. Burs tutarı 3000 TL olup, yol ve konaklama giderlerini adayın kendisi üstlenecektir. Burs sponsorluğu için endüstri desteği aranacaktır. Sponsor talep ettiği taktirde bursun adı TUSYAD ve sponsor adı ile birlikte anılacaktır.
 • Burs başvuruları TUSYAD yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Aday tercih ettiği merkez ile önceden bağlantıya geçerek kurum sorumlusundan bir ön kabul belgesi alacaktır.
 • Kazanan aday eğitim dönemini merkezin sorumlusu ile birlikte belirleyecektir. Eğitim süresi 4 haftadır.
   

Adaylarda aranacak önkoşullar:

 • 40 yaş altında olmak
 • En az 2 yıllık ortopedi ve travmatoloji uzmanı ve TUSYAD üyesi olmak.
 • Diz Ekleminde Temel Cerrahi  Artroskopi ve İleri Cerrahi Artroskopi Kurslarını tamamlamış olmak (2015 yılından itibaren başvurularda Temel Beceri Kursunu tamamlamış olma şartı da aranacaktır)
 • Eğitim hastanesinde çalışıyor olmak (gelişmekte olan bir ilin eğitim hastanesinde çalışmak tercih nedeni olabilecektir)
 • Spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisine ilgisini belgelemek (Bu konuda SCI-exp. dizininde adı geçen dergilerde en az 1 yayını olmalı veya TUSYAD kongrelerinde ya da konu ile ilgili yabancı kongrelerden birinde (AANA, ISAKOS, ESSKA, AGA, EFORT, AAOS) en az 2 sözlü bildiride dahil olmuş ve çalışmış olmalıdır.
 • İngilizce veya gideceği yabancı ülkenin dilinde yeterliliğini belgelemek
 • Çalışacağı merkezin çalışma programına uymayı taahhüt etmek. Merkezin disiplinine uyulmaması durumunda merkez direktörünün TUSYAD’a başvurusu ile burs sonlandırılabilecektir. Bursiyerin TUSYAD’dan maddi hakları da sonlanmış olacaktır.
 • Çalışma tamamlandıktan sonra ilgili kurumdan çalıştığı süre ile ilgili belge getirmek.
 • Çalışma tamamlandıktan sonra 1 ay içinde TUSYAD’a rapor gönderme
   

  Başvuru için aşağıda listelenen belgelerin tusyad@tusyad.org adresine gönderilmesi gereklidir.

 • Özgeçmiş ve eserler listesi
 • İki TUSYAD üyesinin referans mektubu
 • Diz Ekleminde Temel Cerrahi  Artroskopi ve İleri Cerrahi Artroskopi Kurslarına katılım    belgelerinin fotokopileri (2015 yılından itibaren başvurularda Temel Beceri Kursu katılım belgesi de istenecektir)
 • İngilizce veya gidilecek ülkenin dilinde yeterliliğini belgelemek (ÜDS, KPDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi
 • Avrupa’da çalışmak istediği spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi merkezinden davet mektubu
 • Çalışacağı merkezin çalışma programına uymayı taahhüt ettiğine dair belge
 • Yukarıda verilmiş olan önkoşullardan 5. Madde ile ilgili belgelerin fotokopisi