Talus Posteriorunda İntraossöz Kemik Kisti

Prof. Dr. Tahir Öğüt

35 yaşında erkek hasta. Her iki ayak bileğinde ağrı şikayeti ile başvurdu. Şikayetleri 4-5 senedir vardı fakat son 6 ayda iyice artmıştı.

Yapılan fizik muayenede aktif eklem hareketleri açık ve ağrısız, pasif plantar fleksiyon ağrılı, posterior sıkışma testi bilateral pozitifdi. Palpasyaonda her iki ayak bileği posteromedial ve posterolaterali ağrılıydı. Alt ekstremitelerde alignment problemi yoktu. Nörolojik defisit yoktu.

TEDAVİ:

Talus posteriorunda bilateral intraosseöz kemik kisti ve buna sekonder gelişen bilateral posterior impingement sendromu tanısıyla aynı seansta bilateral skar doku debridmanı + os trigonum eksizyonu + artroskopik kist küretajı + spina ilyaka posterior inferiordan alınan spongioz kemik grefti ile grefonaj ameliyatı yapıldı. İşlem tamamen endoskopik olarak ve hasta prone pozisyonda yatarken yapıldı.

Ameliyat sonrası uygulanan bilateral kısa bacak ateli 15 gün kaldı. Daha sonra eklem hareketine başlandı. Sağ tarafına 3, sol tarafına 4 hafta sonra yük vermesine izin verildi. Postop komplikasyon olmadı.

Sol taraftan çıkartılan os trigonum

Sol tarafta, kistin tam önünden geçen Flexör Hallucis Longus (FHL) tendonunun posteromedial portalden uygulanan ucu künt bir ekartör ile ekarte edilmesi.

Sağ tarafta kist içine otogreftin yerleştirilmesi.

Endoskopik olarak 3,2 matkap ile kist posterior duvarına pencere açılması. FHL tendonunun ekarte edilmesi. Kist küretajı. Kist duvarının drillenmesi. Spongioz otogerftin kist içine yerleştirilmesi. Otogreftin impakte edilmesi sonrasında nihai görüntü.