Prof.Dr. A. Merter Özenci Mesajı


Değerli Meslektaşlarım,

26 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan TUSYAD Genel Kurulu'ndaki Yönetim Kurulu seçimi sonucunda Yönetim Kurulu’na bizleri seçen tüm üyelerimize teşekkür ederiz. TUSYAD giderek büyüyen ve gelişen, kurumsal kimliğini geliştiren bir dernek olduğunu geçtiğimiz 30 yıl içinde göstermiştir. Seçimlerimiz de bu başarılı işleyişin bir örneğidir.

Derneğimizin kuruluşuyla başlayan başarı öyküsünde, kurucu ilk başkanımız Prof. Dr. Veli Lök ve ondan aldığı bayrağı giderek yükseklere taşıyan izleyen başkanlarımız, Prof. Dr. Erdoğan Altınel, Prof. Dr. Ethem Gür, Prof. Dr. Ahmet Sebik, Prof. Dr. Aziz Kaya Alturfan, Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral, Prof. Dr. Bülent Alparslan, Prof. Dr. Ömer Taşer, Prof. Dr. Semih Gür, Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet, Prof. Dr. Halit Pınar ve Prof. Dr. Mehmet Aşık birlikte çalıştıkları Yönetim Kurulları ile birlikte derneğimizin bugün bulunduğu konuma gelmesinde çok önemli katkılar yapmışlardır.

Yıllar içinde tüm üyelerin ve Yönetim Kurullarının özverili çalışmaları derneğimizi bugün uluslar arası platformlarda tanınan ve toplantılara davet edilen saygın bir konuma getirmiştir. Bu gelişimde en önemli etken, başkanlar ya da Yönetim Kurulları değişse bile derneğimizin hedeflerinden sapmadan ilerleyen, kusursuz çalışan bir kurumsal yapıya kavuşmuş olmasıdır. Hedefler, görevler ve vizyon giderek gelişen teknolojik alt yapıya uyumlu olarak, insani değerlerden taviz vermeden işlemektedir. Genç meslektaşlarımızı derneğimize kazandırmak, onların vizyonları ve katkılarından yararlanmak temel amaçlarımızdan olmuştur. Bizden önceki Yönetim Kurulları bu görevleri fazlasıyla yerine getirmişler, yolumuzu çizmişlerdir. Bize düşen, bayrağı devraldıktan sonra hedeflerimizi büyütüp geliştirerek sağlam bir zemin hazırlamak ve bizden sonra gelecek Yönetim Kuruluna üzerinde ilerleyecekleri yolu teslim etmektir.

Dernek yönetiminde bulunacağımız bu iki yıllık süreç boyunca, temel hedeflerimiz, genç meslektaşlarımızın derneğe olan katkılarını arttırmak, deneyimli meslektaşlarımızın deneyimlerini aktarabilecekleri değişik platformlar oluşturmak, artık gelenekselleşmiş olan kitap serisini sürdürmek, ülkemizde eksikliği duyulan çok merkezli çalışmaların yürütülebilmesi için gereken katkıyı yapmak olacaktır. Yeni oluşturduğumuz çalışma kurulları ile bu hedefleri yakalamayı umuyoruz.
Önümüzde 2018 yılında Antalya’da düzenlenecek olan 14. TUSYAD Kongresi var. Bir yandan kongre hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Kongre için belirlenen tarihler, 2-6 Ekim 2018 dir. Kongre ile ilgili gelişmelerimizi ve diğer tüm aktivitelerimizi www.tusyad.org adresinden izleyebilirsiniz.

Görev süremiz olan 2016-2018 yılları arasında bize en büyük destek ve yardımı siz üyelerimizden bekliyoruz. Lütfen önerilerinizi, görüşlerinizi ve en önemlisi eleştirilerinizi bizden sakınmayın. Dernek hepimizin derneğidir, birlikte yol alacağız. Eleştirinin olmadığı ortamlarda ilerlemenin ve değişimin beklenmesi gerçekçi olmaz. Sevgi ve Saygılarımla
 
Prof.Dr. A.Merter Özenci
TUSYAD Yönetim Kurulu Başkanı