Posttravmatik İnstabil Gonartroz'da Kurtarma Ameliyatı

İHMAL EDİLMİŞ DİZ ÇIKIĞI

'Simultane ÖÇB-AÇB Rekonstrüksiyonu ve YTO'

Dr. Tahsin Beyzadeoğlu

Hasta: 28 yaşında erkek hasta, mesleği garsonluk

Şikayeti: Sol dizde ağrı, deformite, güvensizlik hissi, tekrarlayan şişmeler

Hikayesi: 10 yıl önce Trafik Kazası sonucu sol diz çıkığı ve Sağ femur kırığı geçiriyor. Femur ameliyat edilirken, hasta hayati tehdit nedeniyle YBÜ'de yattığından dizi konservatif (Atel-alçı ile) tedavi ediliyor. Yıllar içerisinde dizinde deformite, sık sık dönme ve izleyen şişmeler ve ağrı ortaya çıkıyor. Ağrısı son 2 yıldır sürekli halde ve gittiği hekimlerce dizi dondurmak veya diz protezi olabileceği söylenmiş.

Fizik Muayene: Sol dizde ileri derecede varus görünümü var. Tibia posteriora minimal sublukse. Hareket açıklığı tam. (Vİdeo 1) Medial eklem aralığı ve patellofemoral eklem ağrılı. Vastus medialisini iyi kasabilerek dizini terminal ekstansiyonda kilitleyebiliyor. Lachman +++, Öne Çekmece: +++ (Video 2), Arka Çekmece + (Video 2),  Diz 30 derece fleksiyonda valgus Stres testi ++ (Video 3), Tek bacak sıçrama mesafesi karşı bacağın %50'si kadar.

Genel Anestezi Altında Muayene:

Video 1: Hareket Açıklığı

Video 2: Öne ve Arkaya Çekmece

Video 3: Valgus Stres Testi

Radyolojik Tetkikler:

Şekil 1: Ayakta yere basarak AP-Lat ve Orthoröntgenogram

Şekil 2: Preop MR görüntüleri

Yapılan Ameliyat: Eski çoklu bağ yaralanması ve diz çıkığı sonrası gelişen gonartroz ve instabilite nedeniyle açık kama yüksek tibial osteotomi (arthrex 15 mm kamalı titanyum puddu plağı) + Otojen Trikortikal Grefonaj + İpsi-Kontralateral Hamstring otoreftleri ile artroskopik ÖÇB + AÇB rekonstrüksiyonu (Aynı seansta)

Peroperatif Görüntü:

Şekil 3: Perop Yüksek Tibial Osteotomi yapılıp Plak yerleştirildikten sonra ÖÇB Tibial Tünel açılması

Şekil 4: Skopi kontrolünde ÖÇB ve AÇB tünel yerleşimlerinin gösterilmesi. Bu arada plağın proksimal posterior vidasının yerleştirilmediğini ve sadece drill'in olası tünel çakışması ihtimaline karşı yerinde tutulduğuna dikkat.

Şekil 5: ÖÇB ve AÇB tibial tespitler yapılmadan önceki görünüm

Erken Postoperatif Grafiler:

Şekil 6: Diz AP-lateral ve pre-postop mukayeseli Orthoröntgenogram

Postop 4. yıl Grafiler:

Şekil 7: Plak Ekstraksiyonu sonrası ayakta yere basarak grafi ve Orthoröntgenogramı

Sonuç ve Takip: 4. yıl takibinde hastanın efüzyon şikayeti yok. Garsonluk yapmayı sürdüren hastanın ağrısı çok nadiren, çok uzun süreler çalıştığı zaman oluyor. Dizde herhangi bir instabilite yönünde bulgusu yok. Medial ve Patellofemoral eklemi presyonla ağrısız. Diz hareket açıklığı tam ve yere çömelebiliyor.

Tartışma: Oldukça ekstrem bir örnek olan olguda, ihmal edilmiş diz çıkığının ve çoklu bağ yaralanmasının sonucu olan posttravmatik instabil artroz, bir kurtarma ameliyatı ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Henüz 30 yaşında bile olmayan ve aktif çalışan bir hastanın, şikayetlerini gidermeye çalışırken, diz protezi uygulamasını mümkün olduğu kadar geciktirmek amaçlanmıştır. Hastanın özellikle kötü olan patellofemoral eklemi ile ilgili halen belirgin bir şikayeti bulunmamaktadır. Bunun nedeni çok iyi ve kuvvetli olan kas gücüdür. Ancak ilerleyen takipte patellofemoral ağrısının ortaya çıkması durumunda da yüzey artroplastisi uygulanması planlanmaktadır. Amaç diz protezi uygulamasını çok daha ileri yaşlarda olmasını sağlamaktır.