Mozaikplasti (Otolog Osteokondral Transplantasyon)

Mozaikplasti nedir?

Yük taşımayan bölgeden alınan silindirik şekilli kıkırdak+kemik yamanın hasarlı bölgeye nakli şeklinde tanımlanabilir. Tek seansta açık veya artroskopik olarak uygulanabilir. Diz ekleminin üst kenarındaki yük taşımayan bölgeden 4-8 mm çapında, silindir şeklindeki kıkırdak ve kemik çubukları alınır. Bu doku daha sonra aynı eklemde veya hasar olan başka bir eklemdeki (ör. ayak bileği, omuz kalça gibi) hasarlı bölgedeki kemiğe açılan silindir şeklindeki tünellere yerleştirilir. Bu işlem sırasında eklem konturlarının düzgün oluşturulmaya çalışılması gereklidir. Sıklıkla diz ekleminde uygulanmakla birlikte dirsek, ayak bileği, kalça ile ilgili uygulamalar da bildirilmiştir. Çok geniş kıkırdak yaralanmalarında diğer dizden de doku alınarak kullanılabilir zira tek bir eklemden alınabilecek doku miktarı sınırlıdır. Mozaikplasti günümüzde genç ve aktif bireylerdeki kıkırdak hasarının tamiri için en önemli seçeneklerden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle kıkırdak ve altındaki kemik dokunun da etkilendiği kombine yaralanmalarda bu yöntem ile iyi sonuçlar alınmaktadır. Ameliyat sonrası dönem oldukça rahattır, hemen tam eklem hareketlerine başlanır, dizlik veya alçıya gerek yoktur, bazı durumlarda 6 hafta kadar koltuk değneği kullanımı gerekli olabilir.

Mozaikplastinin avantajları nelerdir?

 1. Tek aşamalı bir cerrahidir.

 2. Küçük boyutlu kıkırdak hasarlarında artroskopik olarak uygulanabilir

 3. Osteokondritis dissekans gibi hem kıkırdak hem de kemik kaybının olduğu durumlarda, her iki dokunun da tamirini içerdiği için en başarılı yöntemdir.

 4. Erken rehabilitasyona izin verir.

 5. Kıkırdak hasarı olan bölge, orijinal eklem kıkırdağı ile aynı mimari yapıda bir doku ile örtülmüş olur.

 6. Komplikasyonu az bir girişimdir.

 7. Nispeten ucuz bir işlemdir

Hangi hastalara mozaikplasti uygulanabilir?

 1. Şikayeti olan (eklemde şişlik, takılma ve ağrı gibi), iyi sınırlı, tam kat, ve hasarlı alanın boyutunun 1-4 cm² arasında olduğu hastalar

 2. 50 yaş altı hastalar

 3. Yüksek fiziksel beklentiye sahip hastalar

Hangi hastalara mozaikplasti uygulanmamalıdır?

 1. Yaygın kıkırdak hasarı olanlar

 2. 8 cm² den büyük hasarlı alanın olduğu hastalar

 3. Romatizmal hastalıklara bağlı kıkırdak hasarı olan hastalar

 4. Düzeltilmemiş bağ sorunu olanlar

 5. Rehabilitasyona uyum sağlayamayacak hastalar

 6. Düzeltilmemiş dizilim bozukluğu olan hastalar

 7. Büyüme plaklarının açık olduğu hastalar

 8. Eklemde, karşılıklı yüzlerde hasarın olduğu durumlar

 9. 50 yaş sonrası veya eşdeğer biyolojik yaş

 

Mozaikplasti işleminin sonuçları nasıldır ?

Mozaikplasti uygulanan hastaların orta ve uzun dönem takiplerinde %75-80 hastada başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Mikro kırık uygulanan hastalara göre daha yüksek bir aktivite seviyesi ve daha erken spora dönüş sağlanabilir. en iyi sonuçlar, 40 yaşın altında, erkek hastalarda, diz ekleminde ve kıkırdak hasarının 3cm2'nin altında olduğu olgularda elde edilmiştir.

 

Mozaikplastinin sorunları var mıdır ?

Mozaikplasti işleminin en önemli sorunu, verici alanının yani kullanılabilecek doku miktarının kısıtlı olmasıdır. Bu nedenle en fazla 4 cm2'ye kadar olan kıkırdak hasarlarında kullanılabilir. Daha büyük hasarlarda hücresel tedaviler tercih edilmelidir. Büyük hasarlı alanlarda, eklem yüzünün normal konturunun oluşturulması ve hasarlı bölgenin tamamen kaplanması teknik olarak zor olabilir. Yük taşımadığı düşünüldüğü halde bazı hastalarda verici alana ait ağrı, takılma ve şişlik gibi sorunlar gözlenebilir. Çok nadir olarak yerleştirilen silindirin kaynamaması, eklem içine düşmesi ve kırılması gibi sorunlar bildirilmiştir.

Önerilen kaynaklar

1: Ulstein S, Årøen A, Røtterud JH, Løken S, Engebretsen L, Heir S. Microfracture technique versus osteochondral autologous transplantation mosaicplasty in patients with articular chondral lesions of the knee: a prospective randomized trial with long-term follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Jun;22(6):1207-15.

2: Reverte-Vinaixa MM, Joshi N, Diaz-Ferreiro EW, Teixidor-Serra J, Dominguez-Oronoz R. Medium-term outcome of mosaicplasty for grade III-IV cartilage defects of the knee. J Orthop Surg (Hong Kong). 2013 Apr;21(1):4-9.

3: Krych AJ, Harnly HW, Rodeo SA, Williams RJ 3rd. Activity levels are higher after osteochondral autograft transfer mosaicplasty than after microfracture for articular cartilage defects of the knee: a retrospective comparative study. J Bone Joint Surg Am. 2012 Jun 6;94(11):971-8.

4: Bentley G, Biant LC, Vijayan S, Macmull S, Skinner JA, Carrington RW. Minimum ten-year results of a prospective randomised study of autologous chondrocyte implantation versus mosaicplasty for symptomatic articular cartilage lesions of the knee. J Bone Joint Surg Br. 2012 Apr;94(4):504-9.

5: Ollat D, Lebel B, Thaunat M, Jones D, Mainard L, Dubrana F, Versier G; French Arthroscopy Society. Mosaic osteochondral transplantations in the knee joint, midterm results of the SFA multicenter study. Orthop Traumatol Surg Res. 2011 Dec;97(8 Suppl):S160-

 

6. Robert H. Chondral repair of the knee joint using mosaicplasty. Orthop Traumatol Surg Res. 2011 Jun;97(4):418-29.

 

7. Chow JC, Hantes ME, Houle JB, Zalavras CG. Arthroscopic autogenous osteochondral transplantation for treating knee cartilage defects: a 2- to 5-year follow-up study. Arthroscopy. 2004 Sep;20(7):681-90.

 

8. Solheim E, Hegna J, Øyen J, Harlem T, Strand T. Results at 10 to 14 years after osteochondral autografting (mosaicplasty) in articular cartilage defects in the knee. Knee. 2013 Aug;20(4):287-90.