Mali Denetim Ve Kongre, Kurslarının Paylaşımı Yönergesi

TUSYAD MALİ DENETİM VE KONGRE, KURSLARININ PAYLAŞIM YÖNERGESİ

1. TUSYAD Genel Kongresinde organizasyonu yapacak acenta ile yapılacak sözleşmeye “3 ayda bir yapılacak toplantılar ile Kongre organizasyon komitesi veya yetkilisi, acenta, iktisadi işletme görevlileri kongrenin gelir gider kalemlerini gözden geçirir ve mutabık kalırlar” maddesi eklenecektir.
 
2. Genel Kongrenin acenta anlaşması İktisadi işletme görevlileri ile yapıldıktan sonra kongreye ait gelir gider kalemleri İktisadi işletme hesabı üzerinden yapılır. Kongre bitiminde kongre organizasyon komitesi, TUSYAD Yönetim Kurulu, İktisadi işletme yetkilileri acenta ile bir araya gelerek hesaplar üzerinde mütabakat sağlanır. Elde edilen karın %75'i genel merkez hesabında, %25'i organizasyonu yapan şubenin hesabında olacak şekilde paylaşılır. Bu hesapların İktisadi işletme bünyesinde kalması tavsiye olunur.
 
3. Kongre veya toplantının bitiminden sonra makul bir süre içinde - 2 ay- TUSYAD Yönetim Kurulu, Kongre Organizasyon komitesi yetkilileri, Acenta ve İktisadi işletme görevlileri hesap mutabakatına varırlar. Sonrasında yeni seçilmiş olan TUSYAD yönetim kuruluna İktisadi işletme görevlileri tarafından bilgi verilir. Elde edilen karın %75’i genel merkez, %25’i toplantıyı düzenleyen şube (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya) alacak şekilde düzenlenir.
 
4. Şubelerin yaptığı kurs ve toplantılarda da genel kongre mali yapılanması izlenir. Toplantıyı yapacak acentanın seçiminde Şube yönetim kurullarının düşünceleri temel belirleyicidir. Ancak beraberinde getireceği avantajlar düşünüldüğünde Genel kongre organizasyonu için anlaşılan Acenta ile anlaşılması tavsiye olunur. Seçilen acenta ile yapılacak sözleşme İktisadi işletme arasında yapılır. Kursun tüm gelir ve gider iktisadi işletme üzerinden yapılır. Etkinliğin bitiminde toplantı organizasyon komitesi, acenta ve iktisadi işletme yetkilileri bir araya gelerek mali mutabakat sağlanır. Şube kursları ve toplantılarından elde edilen karın % 75’i şubede, %25’i merkezde kalacak şekilde paylaşılır. İktisadi işletme yetkilileri şubelerin bu gelirini işletme hesabının alt kutucuğunda şube adına saklarlar. Şubelerin masraflarını bu hesap üzerinde yapmaları avantajınadır. Eğer şube yönetimi iktisadi işletmenin alt birim hesaplarındaki parasını kendi hesabında görülmesini arzu ederse iktisadi işletme stopaj vergisini ödeyip parayı şubenin lokal hesabına gönderebilir.
 
5. Şubelerin yapacağı toplantı ve kurslarda elde edilecek zararın paylaşımında da kar paylaşımı gibi davranılır. Eğer zarar edilirse, zararın %75’nini şubenin dernek veya iktisadi işletmedeki hesabından, %25’ini ise Genel Merkez İktisadi işletmesi tarafından karşılanır.