Logo Yönergesi

TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ ve DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ LOGO YÖNERGESİ


1. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneğinin (TUSYAD) logosu bordo renktir.
2. Basılı materyalde veya elektronik ortamda zeminin koyu renk olması durumunda logo beyaz olarak kullanılabilir.
3. Nadir durumlarda, gerektiği zaman logo yaldızlı sarı veya gri renkte olabilir.
4. Yukarıdaki özel şartlar dışında logonun bordo renkte olması şarttır.
5. Derneğin talep üzerine logosunun kullanımına izin vermesi durumunda logo ile birlikte bu yönergenin de gönderilmesi gerekir.

 

TUSYAD  LOGO KULLANIM  YÖNERGESİ

 • TUSYAD şubeleri tarafından düzenlenen bilimsel aktivitelerde ( kurs, toplantı vb.) TUSYAD logosu kullanımı zorunludur.
 • TUSYAD tüzüğünde belirtildiği gibi derneğimizin amaçları dahilindeki konularda başka dernek ve kurumlar tarafından düzenlenecek aktivitelerde logo kullanımı ile ilgili talepler için;
  1. TUSYAD yönetim kuruluna yazılı başvuru yapılmalıdır.
  2. Başvuru sırasında aktivite ile ilgili içerik ve konuşmacılar konusunda bilgilendirme olmalıdır.
  3. TUSYAD yönetim kurulu yapılacak aktivitede bilimsel programa konu veya konuşmacı tavsiyesinde bulunabilir.
  4. Logo kullanım izni yönetim kurulu kararı ile verilir.
  5. Logo, tusyad.org'da kurumsal logo sekmesinden indirilerek kullanılmalıdır. 
  6. Kullanım izni verildiğinde “logo yönergesi” başvuru yapan dernek veya kuruma yazılı olarak gönderilir ve logonun doğru kullanılması sağlanır.