Kronik Arka Çapraz Bağ Ve Posterolateral Köşe Yaralanması Dr. Emin Bal

Öykü:     

       40 Yaşında sörf hocalığı yapan erkek olgu

            Sol dizinde ağrı ve boşalma, güvensizlik yakınmaları mevcut

            11 Ay önce geçirilmiş motosiklet kazası

            3 Ay süreyle fizyoterapi uygulanmış

            İşine geri dönememiş

Fizik Muayene:

            Sol diz hareket genişliği tam

            Damarsal ve nörolojik muayene normal

            Lachman testi: (-)

            Posteriorsaq: (+)

            Arka çekmece Testi: (+++)

            Dial test 30 ve 90 derece: (+)

            Varus stres testi: (+++)

            Şekil 1:Dial test 30 ve 90 derecede

Video 1,Video 2: Anestezi altında muayene görüntüleri

MR Görüntüleme:

            Preop MR görüntüleri :MR 1    MR 2    MR 3    MR 4    MR 5  

Tanı:   Kronik Arka çapraz bağ + posterolateral köşe yaralanması

 

Tedavi:

            Hastaya  artroskopik çift femoral tünel tekniğiyle AÇB rekonstrüksiyonu ( AşilAllogrefti ile) + La Prade tekniği ile anatomik posterolateral köşe rekonstrüksiyonu ( Semitendinozusotogrefti+Aşilallogrefti ile) uygulandı

            Şekil 2:Greftlerin hazırlanmış görüntüsü

            Şekil 3:LaPrade’nin anatomik posterolateral köşe rekonstrüksiyon tekniği(Kaynak 4.)

            Şekil 4:Perop PLK rekonstrüksiyon görüntüleri

            Video 3, Video 4 : Rekonstrüksiyon sonrası peropstabilite değerlendirmesi

            Şekil 5:Postop ön-arka ve yan grafileri

 

Tartışma:

            Dizin posterolateral köşesini (PLK) oluşturan yapılardan lateralkollateral bağ (LKL), popliteustendonu (PT) ve popliteofibuler bağ (PFL) stabilitede rol oynayan ana oluşumlardır. Varus ve dış rotasyon için birincil, posterior  kayma için ikincil dizginleyici yapılardır. PLK yaralanmaları izole olarak nadir görülen yaralanmalardır. Ancak diğer bağlardaki yaralanmalarla birlikte daha sık görülür. PLK’ningrade I-II yaralanmalarında konservatif tedavi önerilirken grade III yaralanmalarda ve avulsiyonlardaakut (ilk 3 hafta) tamir sonuçları daha iyidir. Erken dönemde tanı konamaması ya da ek patolojiler nedeniyle tedavisi geciken hastalarda kronik dönemde rekonstrüksiyon yapmak gerekmektedir. Özellikle grade III yaralanmalarda ve çoklu bağ yaralanmalarında PLK’nin diğer bağ veya bağlarla birlikte rekonstrüksiyonu gereklidir.

            PLK’ninrekonstrüksiyonunda bugüne kadar pek çok yöntem tanımlanmış ancak sonuçlar ve dizin normal biyomekaniğinin sağlanması açısından net bir fikir birliği oluşmamıştır. 2004 Yılında La Prade’nin tanımladığı anatomik rekonsrüksiyon tekniği son yıllarda popüler olmuştur. La Prade 2010 yılında bu teknik ile ilgili sonuçlarını yayınlamış, 54 hastada 4.3 yıllık izlemde subjektif ve objektif  kriterlere göre tatminkar sonuçlar bildirmiştir.

Kaynaklar:

1.Joshua B. Frank, M.D., Thomas Youm, M.D., Robert J. Meislin, M.D., andAndrew S. Rokito, M.D : PosterolateralCornerInjuries of theKnee. Bulletin of the NYU HospitalforJointDiseases 2007;65(2):106-14

2.Vogrin TM, Hoher J, Aroen A, et al. Effects of sectioningtheposterolateralstructures on kneekinematicsand in situforces in theposteriorcruciateligament. KneeSurg Sports TraumatolArthrosc. 2000; 8(2):93-8.

3.Chen FS, Rokito AS, Pitman MI. Acuteandchronicposterolateralrotatoryinstability of theknee. J AmAcadOrthopSurg. 2000;8(2):97-110.

4. La Prade R, Johansen S, Agel J, Risberg MA, Moksnes H, Engebretsen L. Outcomes of an anatomicposterolateralkneereconstruction. JBJS Am 2010;92:16-22.