İnternet Sitesi Yönergesi

TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ ve DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ İNTERNET SİTESİ YÖNERGESİ

 
1-Derneğin resmi internet sitesi 
www.tusyad.org adresinde hizmet vermektedir.
2- Haber ve etkinliklerin güncellenmesi, eğitim dışı içeriğin düzenlenmesinde yönetim kurulu (YK) tarafından seçilen bir üye (Üye A) görevlendirilir. Sorumlu üye başkan ile koordineli olarak ve onun bilgisi dahilinde çalışır. Başkanın mevcut olmadığı durumlarda başkan yardımcısı ile çalışır.
3-“Olgu sunumu”, ”Güncel kavramlar” ve “Video kütüphanesi” bir YK üyesinin (Üye B) sorumluluğundadır. Üye B yıllık takvim oluşturarak 2 ayda bir Ankara-Çankaya, İstanbul, Antalya-Adana ve İzmir-Aydın şubelerinin olgu sunumu ve güncel kavramlar yazısı vermelerini sağlar. Güncel kavramlar bölümü için ayrıca spor yaralanmaları ve artroskopinin ilgi alanları içinde olduğu diğer derneklerden de belli bir program dahilinde yazı ister. Üye B ayrıca uygun göreceği kişilerden video kütüphanesi için de materyal ister (ameliyat tekniği, muayene, radyoloji).
4-Üyelikten sorumlu YK üyeleri sitede de aynı görevi üstlenerek gerekli durumlarda Üye A ve siteyi işleten firma sorumlusu ile birlikte çalışırlar.
5-İnternet sitesini izlemek ayrıca her YK üyesinin görevidir. Saptanan aksaklıklar sorumlu üyeye (Üye A) bildirilir.
6-Başkana ulaşılamadığı durumlarda internet sitesi veya ağdan acil iletişim gereği doğduğunda bu, başkan yardımcısı, o da yoksa genel sekreter tarafından yapılır.