İlk 9 Ayın Ardından, Halit Pınar

Değerli Meslektaşlarım,

İlk dört yönetim kurulu toplantımız sonrası sizlere “İlk 3 Ayın Ardından” başlıklı yazı ile seslenmiştim.Bu yazı sonrasında dört toplantı daha yaptık.Eylül ayı içinde Adana Şubemizle yapacağımız toplantı ile şubelerimizle olan toplantıları tamamlamış olacağız.Bu toplantılardan çıkan sonuçları şube yönetim kurullarımız ile paylaşacağız.

İlk 3 aydan bu yana geçen süre zarfında ilk olarak 2014 TUSYAD Kongresi acentası belirlendi ve  Ege Kongre’de karar kılındı.

Bu dönemin en önemli uygulamalarından birisi 5 adet Bilimsel Çalışma Kurulu ve Eğitim Kurulu’nun oluşturulması idi: Ön Çapraz Bağ (ÖÇB)Kurulu ( Bşk:Asım Kayaalp), Kıkırdak Kurulu (Bşk: Reha Tandoğan), Patellofemoral Kurulu (Bşk: Semih Aydoğdu),  Propiyosepsiyon Kurulu  (Bşk: Devrim Akseki),Menisküs Kurulu (Bşk:Uğur Haklar), Eğitim Kurulu(Bşk:Bülent Alparslan).Başkanların kurullara dörder kişi seçmeleri istendi.Kurullarla beraber yönergeleri de hazırlanarak siteye yerleştirildi.  

İlk olarak ÖÇB Kurulu İleri Cerrahi Artroskopi Kursu bitiminde 1 Haziran 2013’de 5 saatlik bir “Kapalı Toplantı” gerçekleştirdi.Bahar Toplantısının sonunda da İstanbul’da 29 Eylül 2013’de Kıkırdak Kurulu öncülüğünde bir “Kapalı Toplantı” planlamaktayız. 

Yurtiçi ve Yurtdışı Gezici Eğitim Bursu yönergeleri de hazırlanarak yönetim kurulunca kabul edildi. Yurt içinde Gezici Eğitim Bursu verecek merkezlerin standartları belirlendi.Bu standartlar ilan edilerek alınan başvurular sonucunda Merkezler ilgili burs yönergesine eklendi.

Paralel olarak Gezici Eğitim Bursu Sponsorluk Yönergesi de hazırlandı.Sponsorluğu kabul eden şu ticari kuruluşlara teşekkür ederiz:Kayseri Özel Dünya Hastanesi,Ankara Özel Çankaya Hastanesi,Hitit Medikal ve MR Medikal.2013 için planlanan ve duyurusu yapılan 2 yurtiçi,1 yurtdışı burs için sadece 1 yurtiçi başvuru oldu ve meslektaşımız TUSYAD –Kayseri Özel Dünya hastanesi bursunu kazanarak adı geçen hastanede 1 ay süre ile eğitim görme hakkını kazandı. 

ISAKOS 2017 için başvuru dosyamız gönderildi ancak o tarihte kongre sırası Asya kıtasında olacağından,ve de ISAKOS ülkemizi Avrupa Kıtasında değerlendirdiğinden başvurumuz kabul edilmedi.Burada,bu önceden bilinmiyor mu idi,neden başvuru yapıldı sorusu sorulabilir;önceden sorulduğunda başvuru yapmamız telkin edilmişti.

15 Mart 2013 tarihinde Amsterdam’da ESSKA Yönetim Kurulu’na ESSKA 2018 başvurumuz ile ilgili bir sunum yaptım.Toplam 6 ülkeden son ikiye kalanlar sanırım Eylül ayında belli olacak. 

Mart ayı sonunda tarafımdan  hazırlanan,hekime şiddete karşı önerileri içeren dilekçe yönetim kurulumuzda  kabul edilerek TOTBİD’e iletildi.

İnternet sitemizin eğitim ile ilgili bölümleri sadece üyelerimizin erişimine açık olacak şekilde şifreli hale getirildi.Tüzüğümüz gereği derneğimize üye olamayan asistan kardeşlerimizi “Fahri üye” adı altında derneğimize davet etmeye başladık;böylelikle eğitime en gereksinim duyan meslektaş kesimimizin de eğitim materyallerine erişimini olanaklı kılmayı amaçlamaktayız.Bu arada sitemizdeki eğitim materyallerinin şubelerimizin katkılarıyla  her geçen ay zenginleştiğini de belirtmeliyim,ancak yine de ideal noktada olduğumuzu söyleyemem.Sitede gerçekleştirmek istediğimiz yeniliklerden birisi de hasta bilgilendirme bölümü.Bu konuda kurullarımızdan destek beklemekteyiz.Sitenin en azından bazı bölümlerinin İngilizce olması için de çalışmalarımız devam etmektedir.Bu konunun yurtdışı ile iletişimde ve yurtdışında kabul görmede son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz.Onam formlarından eksik olan bazıları da siteye eklendi.

Ankara Çankaya Şubemiz’in  fesih süreci devam etmekte.Bir yerde iki şubenin birleşmesi olarak da düşünebileceğimiz bu süreç sonunda  bu ilimizde daha güçlü ve geniş katılımlı tek bir şubemiz (Ankara Şubesi) göreve devam edecek.

Mayıs sonunda “Kapalı Toplantı”lara davet edilmek için bazı kriterleri tartıştık,ancak çok dar çerçevede kalmaması için  “TUSYAD Üyesi olmak ve Aidat borcu olmamak” şartının yeterli olması görüşünü benimsedik.Bu toplantıların bilgilenme ve eğitim amaçlı olmadığını,katılanların belli bir düzeyde olmaları gerektiğini burada vurgulamak isterim.

Bu arada sevindirici bir haber vermek isterim:ESSKA tarafından  Amsterdam’da yapılacak 2014 Kongresi  için "PCL-Current Trends" başlıklı bir Türk-Yunan paneli hazırlamamız istendi ve panel Yunan Artroskopi Derneği başkanı M.Hantes ile ortak bir çalışma sonucunda büyük oranda belirlendi;Eylül ayında ESSKA’ya bildirilecek.Ayrıca ,geçmiş ESSKA kongrelerine sözlü sunum ile katılımlar esas alınmaya çalışılarak,2014 Kongresinde “Faculty” olarak bazı meslektaşlarımızın adları da program Komitesine gönderildi;arzu eden birkaç arkadaşımız anlatabilecekleri bazı konu başlıklarını da bildirdiler.

 14-15 Haziran  2013’de İstanbul’da düzenlenen Makale Yazım Kursuna hem bilimsel,hem de üyelere katılım desteği sağlanarak maddi destek verildi.TUSYAD destekli katılım ne yazık ki beklenenin altında gerçekleşti.Kurs çok başarılı geçti.

AOSSM ‘ın yayın organı  AJSM yanında ,sadece online ve açık erişimli olan OJSM de yayın hayatına başladı.AJSM ve OJSM editörü Dr.Bruce Reider ile Nisan sonunda İstanbul Ortopedi Buluşması sırasında çok yararlı bir toplantı yaptık.İmzaladığımız kontrat ile derneğimize bazı avantajlar sunulmaktadır;bununla ilgili ayrıntıya sitemizden ulaşılabilir.Zaten  editörler kurulunda bulunan benim dışımda kurulda derneğimizden bir kişinin  daha olabilmesi için istedikleri şekilde 3 isim gönderdik.

ESSKA 2013 Mayıs Bülteninde ,derneklerin tanıtıldığı bölümde TUSYAD da yer aldı.

Sitedeki eğitim materyallerine büyük önem vermekteyiz.Yönetim kurulumuz göreve geldiğinde sitemizde Olgu Sunumu bölümünde 1,Güncel Kavramlar bölümünde de 1 materyal varken şu anda bu sayılar sırasıyla 10 ve 8 olmuştur.Ek olarak Video Kütüphane’sine de 3 video yerleştirilmiştir.Elbette  bu sayılar hedeflediklerimizin altındadır ancak birikim için bir sürenin geçmesi gerektiği de belirtilmelidir.Katkıları olan herkese çok teşekkür ederiz.Daha da zenginleşecek olan bu bölümlere giriş için birkaç aydır şifre uygulaması başlattığımızı da hatırlatmak isterim;üye olmayanların TUSYAD’a üye olmalarını beklemekteyiz.

Bir süredir İstanbul Veli Lök Beceri Laboratuvarında sürdürülmekte olan Temel Artroskopi Beceri Kurslarının bundan sonra İstanbul Şubemiz tarafından yürütülecek olması sevindiricidir.Bunun gerçekleşmesindeki işbirliği için şube başkanımız Mehmet Altun’a,özverili çalışmaları için Oğuz Poyanlı ve arkadaşlarına teşekkür ederiz.Ekip ilk kursu 5-6 Temmuz 2013 tarihlerinde gerçekleştirdi.

TUSYAD için bir ilk olacak bir başka etkinliği de sizlerle paylaşmak isterim: .” ESSKA 2014 Ulusal Dernekler Ödüllü Sunumlar” oturumunda, TUSYAD 2012 kongresinde en iyi sunum ödülü alan Yavuz Kocabey ve arkadaşları tarafından yapılan  “Kıkırdak Defektlerinin Tedavisinde Kök Hücrenin Yeri” adlı çalışmanın yer almasına karar verildi.Kendilerine başarılar diliyoruz.TUSYAD Kongrelerinde en iyi sunum ödülü alan sözlü sunumun ,izleyen ESSKA Kongrelerinde bu kategoride ülkemizi temsil etmesini ileriki kongrelerde de sürdürmeliyiz

Yurtiçi gezici burs için yapılan tek başvuru değerlendirilerek  Dr. Murat Baloğlu'nun Kayseri Özel Dünya Hastanesinde yapacağı 30 günlük gezici eğitim bursu başvurusu kabul edildi.Sponsorluğu için ilgili hastane yönetimine ve eğitici Dr.Sinan Karaoğlu’na teşekkür ederiz.Yurtdışı bursu için ne yazık ki bir başvuru olmamıştır.Araştırma desteği için yapılan başvurular da incelendikten sonra 2013 yılı için desteğin verilmemesine karar verilmiştir.

Yurtdışı sunum ödülüne, ISAKOS 2013'de Dr. Uğur Haklar'ın yaptığı "How successful are the results of double-vertical meniscal suture? adlı çalışması layık bulundu.

Eğitim Kurulumuz 14 Temmuz 2013 Pazar günü Hocamız Bülent Alparslan başkanlığında (katılanlar:A.T.Aydın,O.Poyanlı,H.Özsoy,E.Taşkıran ve H.Pınar) çok yararlı bir toplantı gerçekleştirdi.Tüm gün süren toplantıda daha önce hazırlanmış (Turan,Tandoğan,Karahan) eğitim programımız güncellendi ve 3 aşamalı kurslarımız gözden geçirildi.  Bu toplantıdan iki hafta önce emekli olan Bülent Hoca’mıza TUSYAD’a hizmetleri için buradan da teşekkür etmek isteriz.

Bu arada TOTBİD 2013 Kongresindeki Özel Dal Gün’ü programımız TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi, TUSYAD ÖÇB ve Kıkırdak Kurullarının katkıları ile hazırlandı ve düzenleme kuruluna gönderildi.Meslektaşlarımıza yararlı olmasını dileriz.

6 Temmuz 2013 tarihinde toplanan TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’na TUSYAD’ı temsilen ben katıldım.Bu girişimi çok yararlı bulmaktayız.TUSYAD hazırlanan yönergeyi ve bildirgeyi imzalamıştır.

Önümüzde İzmir’de 15-18 Eylül tarihlerinde önemli bir Uluslararası Kongre,ICRS var.27-28 Eylül’de İstanbul Bahar Toplantısı,hemen ardından 4-5 Ekim 2013 tarihlerinde Antalya Canlı Artroskopi  gibi önemli etkinliklerimiz var.Antalya’daki bu yeni eğitim etkinliği için Şube Başkanı A.T.Aydın ve Merter Özenci’ye kolaylıklar dileriz.Herzaman söylediğimi bir kez daha yinelemek istiyorum:Şubelerimiz zenginliğimizdir.

Yönetim kurulu üyelerimize,şube yönetim kuruları ve kurul üyelerimize,İktisadi İşletme müdürümüz sevgili Hasan Öztürk’e  destek ve yardımları için çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Dr.Halit Pınar