İlk 1 Yılın Ardından, Mehmet Aşık


Değerli Meslektaşlarım,

2 Kasım 2014’de Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte görevi devralmamız sonrasında bir yılı geride bıraktık. Bu bir yıllık süre zarfında Yönetim Kurulumuzca 11 kez toplandık.

Öncelikle görevi devralmamızın ardından yoğun bir çalışma programı içerisinde mevcut Bilimsel Kurullarımıza (Eğitim Kurulu, Eklem Kıkırdağı Kurulu, Menisküs Kurulu, ÖÇB Kurulu, Patellofemoral Kurul, Propriosepsiyon Kurulu, Üyelik Kurulu) ek olarak İnternet Sitesi Kurulu, Uluslararası İlişkiler Kurulu, Spor Hekimliği ve Ortopedik Rehabilitasyon Kurulu, Rejeneratif Tıp Kurulu, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Kurulu adı altında 5 yeni Bilimsel Kurul oluşturduk. Bu çerçevede bilimsel kurulların üye sayılarını arttırarak genç meslektaşlarımızın da Dernek faaliyetleri içerisinde daha fazla yer almalarını sağladık.

Yine geçtiğimiz bir yıl içerisinde, Yönetim Kurulumuzca yayınlanmasına karar verdiğimiz TUSYAD Kitap Serisi’nin yazımına başlandı. ‘Patellofemoral Hastalıklar’ ve ‘Kalça Artroskopisi’ kitaplarının yazım aşaması tamamlanmış ve editöryal değerlendirme süreci de bitmek üzere olup, yakın bir tarihte basım aşamasına geçilecektir. ‘Menisküs’ ve ‘Kıkırdak’ kitabının yazım aşaması bitmek üzere olup, en kısa zamanda editöryal değerlendirmeye geçilecektir. ‘Cerrahi Artroskopi; Güncel Teknikler’ ve ‘Diz Eklemi Bağ ve Tendon Sorunları; Güncel Yaklaşımlar’ kitapları da yazım aşamasındadır. Bütün editörlere ve bölüm yazarlarına kitaplarımızın yazımında harcadıkları yoğun mesai için burada teşekkürü bir borç bilirim.

Geçtiğimiz yıl içinde Şubelerimizin eğitim faaliyetleri Yönetim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam etti. Bu bağlamda İstanbul Şubemiz tarafından; Temel Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu 11-12 Aralık 2014, 5-6 Mart 2015, 25-26 Haziran 2015, 8-9 Ekim 2015, 17-18 Aralık 2015 tarihlerinde, İstanbul Gezici Artroskopi Kursu 15-20 Aralık 2014, 9-14 Mart 2015, 14-19 Eylül 2015 ve 7-12 Aralık 2015 tarihlerinde, Acıbadem İstanbul Simulatör Üzerinde Diz ve Omuz Artroskopi Kursu 16 Haziran 2015, 17 Eylül 2015 ve 17 Kasım 2015 tarihlerinde, 7. İstanbul Bahar Toplantısı 2-3 Ekim 2015 tarihinde düzenlenmiştir. İzmir ve Aydın Şubelerimizin ortak olarak düzenlediği 14. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri 20-21 Şubat 2015 tarihleri arasında, Ankara Şubemizin düzenlediği 16. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu planlanan takvimden biraz gecikmeli olarak 13-14 Kasım 2015 tarihleri arasında, Antalya Şubemizin düzenlediği 24. Diz Eklemi Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ve 12. Kadavrada Ayak bileği Artroskopi Kursu 1-4 Nisan 2015 tarihleri arasında başarıyla düzenlenmiştir. Bu kurs ve toplantıların düzenlenmesinde emeği olan Şubelerimizin değerli başkanlarına, Yönetim Kurulu üyelerine, Kurs Başkanlarına ve düzenleme kurullarına teşekkür eder, yeni yıl içerisindeki faaliyetlerinde de başarılarının devamını dilerim.

Yeni yılın ilk aylarında 19-21 Şubat 2016 tarihleri arasında İzmir ve Aydın Şubelerimizin ortaklaşa düzenleyecekleri, 15. Ege Diz Cerrahisi Günleri’nin bu yılki konusu ‘Unikondiler Diz Artroplastisi ve Yüksek Tibial Osteotomi’ olacaktır. Bunun dışında Antalya Şubemiz tarafından her yıl düzenlenmekte olan 13. Kadavrada Ayak Bileği Artroskopisi Kursu 5-6 Nisan 2016 tarihlerinde, 25. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenecektir. Ayrıca Antalya Artroskopi Kurs’larının 25. Yılı münasebetiyle 7 Nisan 2016 tarihinde Antalya Şubemiz tarafından bu kursların başlangıcından buyana emeği geçen bütün eğiticilerin bir araya geleceği bir buluşma da gerçekleştirilecektir.

Bu dönemki faaliyetlerimizden bir diğeri de son derece modern ve gelişmiş bir atmosfere sahip olan Acıbadem Üniversitesi CASE Laboratuvarında, 7-8 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz ‘Diz Cerrahisinde Güncel Kavramlar’ konulu Kadavra Kursudur. Bu kurs TUSYAD adına bedelsiz olarak tahsis edilmiş olup, TUSYAD üyesi katılımcılar diz cerrahisinin inceliklerini birçok değerli eğitici eşliğinde gözden geçirme ve kadavra üzerinde uygulama şansı bulmuşlardır. Bu modern kadavra laboratuvarını, derneğimiz üyelerinin kullanımına açan ve bize her türlü teknik imkanı sağlayan sayın Hakan Onmuş’a teşekkür ederim.

Bu dönemdeki önemli aktivitelerimizden bir diğeri ise 17-18 Ekim 2015 tarihlerinde Bolu Abant’ta, bütün bilimsel kurulların katılımıyla düzenlemiş olduğumuz, TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısıdır. Gerçekten üyelerimizin son derece yoğun ilgi gösterdiği ve bilimsel kurullarımızda görev alan genç meslektaşlarımız tarafından güncel bilgi ve tekniklerin sunulduğu bu üst düzey bilimsel toplantıda, deneyimli hocalarımızın da katılımıyla çok verimli bir tartışma ve bilgi alışverişi ortamı sağlanmıştır. Bu toplantıya derneğimizin kuruluşunun 28. yılı münasebetiyle önceki TUSYAD Başkanları da davet edilmiş ve kendilerine TUSYAD’a vermiş oldukları çok değerli hizmetler için şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu toplantıya katılarak bizleri onurlandıran ve kendilerini genç TUSYAD üyelerine tanıtma imkanını bizlere sunan bütün önceki TUSYAD başkanlarına, eksiksiz katılımları için ayrıca teşekkür ederim.

Yine son bir yıl içindeki yönetimimiz döneminde, bir önceki dönemde açılması kararı alınan ve Kayseri ile çevre illerde artrokopiye gönül veren meslektaşlarımızın bir arada çalışacağı Kayseri Şubemiz, kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Kurucu üyelerimiz Dr. Sinan Karaoğlu (Kayseri), Dr. Ahmet Güney (Kayseri), Dr. Zekeriya Öztemur (Sivas) ve Dr. Fatih Karaarslan (Yozgat)’dır. Bu şubemizin açılmasında gösterdikleri yoğun emek ve çabaları için kurucu üyelerimize, şubenin kurulmasında öncülük eden ve kuruluş kararını alan önceki TUSYAD başkanımız sayın Dr. Halit Pınar’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine tesekkürü bir borç bilirim. Şubemize başarılı bir çalışma dönemi dilerim.

Yine bu dönemde Yönetim Kurulu’muz ve Üyelik Kurulu’muzun yoğun faaliyetleri ile artroskopiye gönül veren bütün genç meslektaşlarımızı TUSYAD çatısı altında birleştirmek üzere üyelik faaliyetlerine hız verilmiştir. Yeni üyelerimiz ve üyelik belgelerini yenilemek isteyen eski üyelerimiz için, Derneğimizin adına yakışan güzellikte yeni Üyelik Belgeleri hazırlanmış ve üyelerimize gönderilmiştir. Yine derneğimizin, hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın nezdinde tanınırlığının arttırılması, üyelerimizin ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için internet sitemiz ‘www.tusyad.org’ güncellenmiş ve mobil uygulamalar da kullanıma açılmıştır.

27 Ekim-1 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 25. TOTBID Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi için TUSYAD’dan istenen Özel Dal Günü programı ve genel program içerisindeki spor yaralanmaları panel, konferans ve bilimsel oturumlar için Yönetim Kurulumuzca titiz bir bilimsel program hazırlanmış ve Ulusal Kongede TUSYAD oturumları katılımcılar tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilmiştir. Bu oturumlarda görev alan bütün moderatör ve konuşmacılara teşekkür ederim.

Önceki TOTBID Yönetiminin her yıl kongre yapma kararı ve diğer bütün kongrelerin bahar aylarına alınması konusundaki ısrarcı tutumuna karşı, TUSYAD olarak 2 yılda bir sonbaharda (Eylül-Ekim aylarında) düzenlemekte olduğumuz TUSYAD Kongrelerimizin yine aynı dönemlerde yapılması konusunda Yönetim Kurulumuzca kararlı bir tutum sergilenmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde TUSYAD kongrelerinin, yine aynı dönemlerde yapılmasına ve TOTBID Kongreleriyle arasında en az 1 aylık bir süre bırakılacak şekilde organize edilmesi konusunda TOTBID yönetimi ile ortak bir karara varılmıştır.

Bu dönemdeki en önemli faaliyetlerimizden biri de kuşkusuz 22-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz XIII. TUSYAD İstanbul Kongresi hazırlıklarıdır. Kongremizi Wydham Grand İstanbul Levent Otel’de gerçekleştireceğiz. Alanlarında uluslararası ve ulusal platformda çok değerli otörlerin davetli konuşmacı olarak katılacağı kongremizin hazırlıkları, İstanbul’daki Kongre Düzenleme Kurulu ile birlikte yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bilimsel zenginliğin yanında katılımcılarımıza, binlerce yıllık kültür mirasını barındıran İstanbul'u tanıma ve görsel zenginlikleriyle buluşma imkanı da sunmak üzere zengin bir sosyal program oluşturmayı da amaçlamaktayız. Amerika’dan Ned Amendola’nın Onursal Başkan olarak katılacağı kongremizin detaylarına ‘www.tusyadistanbul2016.org’ adresinden ulaşabilirsiniz. Bütün meslektaşlarımızı 2016 sonbaharında düzenleyeceğimiz bu üst düzey bilimsel şölene davet etmekten büyük onur duymaktayım.

Derneğimizin gerek ulusal gerekse de uluslararası platformda tanıtımına çok önem vermekteyiz. Bu meyanda; Tanıtım ve Halkla İlişkiler Kurulu’muz, derneğimizin ulusal platformda, spor federasyonları ve spor kulüpleri nezdinde tanıtımı için yoğun bir faaliyet içerisinde bulunmaktadır. Yine Spor Hekimliği ve Ortopedik Rehabilitasyon Kurulu; Spor Hekimliği, Fizik Tedavi ve Fizyoterapi Camialarıyla koordinasyon halinde ortak bilimsel toplantılarda buluşma faaliyetleri yapmaktadır. Bunun yanında Uluslararası İlişkiler Kurulu’muz da derneğimizin uluslararası platformda tanıtımı için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bütün bu faaliyetlerimiz; Yönetim Kurulumuzun çok değerli üyeleri, Şubelerimizin ve Bilimsel Kurullarımızın Başkan ve üyelerinin, uyum ve koordinasyon içindeki çalışmalarıyla gerçekleşmektedir. Hepsine huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Mehmet Aşık