BASINDA TUSYAD

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
1980'li yılların başlarında hareket sistemi cerrahisi ve teknolojik gelişmelerdeki baş döndürücü ilerlemeler artroskopi cerrahi ile yaşandı. Gelişmeler o güne kadarki klasik açık cerrahi uygulamalardan farklı ve devrim niteliğinde idi. Ve ilk uygulama vücudun en büyük eklemi olan dizde oldu. Artroskopiyle birlikte diz cerrahisindeki gelişmeler diğer konulardan çok daha kısa sürede ülkemize geldi ve uygulanmaya başlandı. İlk uygulayıcıların kurucusu olduğu derneğimiz 1983 yılında başlayan kuruluş aşaması o dönemin özel koşullarından dolayı ancak 1987'de tamamlandı. Ve bundan sonraki yıllarda artroskopinin dinamik yapısı, derneğimize de aynen yansıdı. Derneğimizin kuruluş hikâyesi,geçirdiği aşamalar, 2008 yılına kadar yaptığı tüm aktiviteleri içeren geçmişi "Bizim öykümüz" adlı 350 sayfalık bir kitapta toplandı. Sanıyorum bu şekildeki sunum bir ilki oluşturuyor.
 
Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz isminden de anlaşılacağı üzere spor yaralanmaları ve artroskopi ve de diz cerrahisi ile uğraşan meslektaşlarımız arasında dayanışmayı ve bu konudaki bilgi alışverişini sağlamayı hedeflemiştir. Derneğimiz kuruluşundan bugüne artroskopi ve diz cerrahisi alanındaki tüm eğitim çalışmalarına aktif katılımda bulunarak meslek içi eğitimin ve de asistanlarımızın yetişmesine aracı olmuştur. Bu çerçevede derneğimiz mesleki dayanışma ve eğitimi öncelikli tutan bilimsel bir dernektir. Aslında uluslararası alanda aynı amaç ve ilgi alanında kurulan derneklerin Türkiye'deki bir uzantısı olarakda çalışmalarını devam ettirmektedir. 1981 yılında ilk bilimsel toplantısını yapan Avrupada Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği ile yakın ilişkide ve kuruluşun bilimsel alanda en yakın takipçisidir.
 
Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize öncelikle derneğin ilgi alanında çalışan ve çalışma yapmayı hedefleyen ortopedi ve travmatoloji uzmanlarından üye kabul edilmektedir. Aynı zamanda spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi alanına maddi ve manevi katkıda bulunan kişileri de fahri üye olarak kabul etmekteyiz. Onursal üyelerimiz ise yönetim kurulu kararıyla belirlenmektedir. Şu andaki üye sayımız 292'dir.
 
Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye'de branşımızda ortalama 2 bin 300 uzman olduğu varsayılmaktadır. Bu bağlamda ortalama 292 üyemiz aşağı yukarı Türkiye'deki ortopedi ve travmatoloji uzmanların yüzde 10 unu kapsamaktadır. Ancak bu sayının yeterli olmadığının bilincindeyiz. Türkiye'de spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi ile uğraşan ve bu konuda son yıllarda son derece iyi eğitim almış pek çok uzman arkadaşımızın olduğunu biliyoruz.
 
Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimizin tüzüğü gereği genel kurul her iki yılda bir kongremizle birlikte yapılmaktadır. En son seçimlerimiz 16 Ekim 2010 tarihinde yapıldı ve derneğimizin 12'nci dönem yönetim kurulu seçildi.
 
Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
"Acta Orthopedica Traumatologica Turcica" mecmuası bünyesinde hazırlanan 16 özel sayı çıkarttık. Ayrıca da derneğimiz dört kitap yayınlamıştır. Bir bilimsel dernek için gurur verici ve güncel konularda toplumsal sorumluluk bilinciyle hazırlanmış yayınlardır.
 
Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin kongrelerinin gelenekselleşmiş ve geçmişten çok sağlam temellerle oturtulmuş bir altyapısı vardır. Bugüne kadar 10 uluslararası katılımlı ve Türkiye açısından da gerçekten büyük sayılabilecek kongre gerçekleştirdik. Her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz bu kongrelerin 20 yıllık bir geçmişi vardır. Bu veri bile derneğimizin bu konuda da ne denli düzenli ve prensipli çalıştığının tipik bir göstergesidir.
Bunun yanı sıra derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar pek çok sayıda bilimsel etkinlik gerçekleştirmiştir. Eğitim etkinliklerimiz artroskopik cerrahi bilincinin ülke çapında yayılması ve standart bir eğitimle verilebilmesi amacıyla düzenlenmiş program çerçevesinde yürütülmektedir. Derneğimiz tarafından verilen artroskopik cerrahi eğitiminin ilk kademesini Artroskopi Motor Beceri Kursu (AMB) oluşturur ve her yıl düzenli bir şekilde İstanbul da Derneğimize ait olan Dr. Veli Lök Beceri Geliştirme Laboratuvarında yapılmaktadır. Eğitimin ikinci aşamasını Antalya Artroskopi Kursları oluşturmaktadır. Bunlardan dize yönelik Temel Artroskopik Cerrahi Kurslarından (TAC) 20'ncisi 2011 yılında yapılacaktır. Her yıl düzenli olarak yapılan temel artroskopik cerrahi kursu 19 yıldır kesintisiz sürdürülmekte olup, ülkemizdeki standart asistan eğitimi içinde kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra aynı düzen içerisinde son yıllarda Ayak Bileği , Omuz, Dirsek, Kalça Artroskopik Cerrahi kursları ile büyük bir çeşitlilik içerisinde sürdürülmektedir. Diz eğitiminin son aşaması İleri Artroskopik Cerrahi Kursları (İAC) dır ki, bunlar da 12 yıldır düzenli bir şekilde Ankara'da yapılmaktadır. Bu düzenli kursların yanı sıra Eğitim Toplantılarımız 4'üncüsü yapılacak olan Bahar Toplantısı (İstanbul), 9'uncusu yapılan Ege Günleri (İzmir ve çevresi) ve Adana Bilgi Yenileme Toplantısı olarak bilimsel bir disiplin içerisinde gerçekleştirilmektedir.
 
Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz günün koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda çalışma gruplarını oluşturmaktadır. Sürekliliğini devam ettiren en eski çalışma grubumuz artroskopik eğitim in standartlaştırılması konusundadır. Ayrıca, farklı konularda 3 ayrı çalışma grubu vardır. Bunlardan birincisi son yıllarda giderek popülaritesi artan ve çözüm bekleyen hasta grubuna yönelik yeni bir umut olarak bildirilen kıkırdak patolojilerinin yeni tedavileri ile ilgili Kıkırdak çalışma Grubudur. Bunun dışında yine son yılların diğer önemli bir konusu olan proprioseption konusunda bir çalışma grubumuz var. üçüncüsü ise uluslararası ilişkilerle ilgili kurulmuş olup, çalışmalarını uluslararası platformdaki çalışmalara paralel olarak sürdürmektedirler.
 
üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (ESSKA) Derneğine üyeyiz. Ortak olarak bilimsel etkinliklerimiz olmaktadır. Mutlulukla söyleyebilirim ki, üyelerimiz bu uluslararası derneğin eğiticileri arasında yer almaktadır. Diğeri ise ISAKOS'tur ve derneğimizin paralel dünya platformundaki örgütlenme biçimidir. Yine bunda da üyelerimizin varlığı ve de etkinliği Türkiye'deki bilimsel seviyenin göstergesini oluşturmaktadır. Son olarak ICRS, yani Uluslararası Kıkırdak Yenileme Derneğidir, ki bu dernekle ortak bilimsel etkinlik hazırlama çalışmalarımız sürmektedir.
 
Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uğraş konularımız zaten ortopedi ve travmatoloji ihtisas eğitiminin temel bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede asistan arkadaşlarımız eğitim aldıkları kurumlarda bu spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi konularında yaygın bir eğitim alma olanaklarına sahiptirler. Ancak bu olanağa sahip olmayan meslektaşlarımız, asistanlarımız veya bu konuda kendini yetersiz hissedip daha fazla  çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımızın varlığının bilincindeyiz. Bu çerçevede yakın bir gelecekte "fellow" çalışma programlarını özellikle eğitim hastanelerinde gerçekleştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.
 
Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye'de ilgi alanımızdaki hekimlerin artması bizi memnun etmektedir. Ve meslektaşlarımızın istihdam alanları içerisinde pek çok spor kulübünün olduğunu düşündüğümüzde, bu sayının uzmanlarımız açısından yeterli sayıda olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, ilgi alanımızdaki artan talebin ve spor yaralanmalarının mevcut üye sayımızın üzerinde olduğunu gözlemliyoruz.
 
Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
öncelikle ulusal alanda üyelerimizin artması ve eğitimin yaygınlaştırılması için gayret sarf edeceğiz. Bu dönem içerisinde Anadolu'daki pek çok şehri ziyaret ederek hem bilimsel aktivasyonlar düzenleyip hem de yönetim kurulu toplantılarımızı yapacağız. Bu konuda zaten derneğimize ciddi bir talep gelmektedir. Bu talepler doğrultusunda da bu toplantılarımızı farklı şehirlerde gerçekleştireceğiz. Büyük bir disiplin ve özveri içerisinde sürdürdüğümüz bilimsel etkinliklerimize aynı düzende devam edeceğiz. Avrupa ve Dünya Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi toplantısını Türkiye de düzenlemek için yeterli altyapı ve eğitici kadrolarına sahip olduğumuzdan bu etkinlikleri ülkemizde yapmayı hedefliyoruz. Takım doktorluğu eğitimlerine katkılarımızı artarak devam ettireceğimize inanıyorum. Son olarakda yaşadığımız coğrafyadaki bilimsel saygınlığımızı ve güvenirliliğimizi bu ülkelerde yapacağımız eğitsel etkinliklerle sürdüreceğiz.
Saygılarımla
 
Prof.Dr.Mehmet S.Binnet
TUSYAD Başkanı
 

 • Konu:

  BASINDA TUSYAD

 • Haber Eklenme Tarihi:

  24 Ocak 2018 Çarşamba

 • Konum:

  Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği

 • Yayında geçen süre:

  4 yıl önce

 • Yayından kaldırılacak tarih:

  24.01.2018 10:40:43

 • Web:

  http://www.tusyad.org

 • Paylaş:
Basında Tusyad
Yorum Yazmak için tıklayınız