Dizinde Ağrı Ve Takılma Olan 14 Yaşında Erkek Hasta

Prof. Dr. Reha Tandoğan 

On dört yaşında erkek hasta, sağ dizinde 2 yıldır olan ağrı ve takılma hissi yakınması ile başvurdu. Özellikle futbol oynarken ve çömelip kalkarken dizinde ağrı ve takılma ile beraber bir atlama hissi olduğundan bahsediyordu. Ciddi bir travma öyküsü tanımlamıyordu. Diğer dizinden bir yakınması yoktu.

Hastanın fizik muayenesinde diz hareket açıklığı tamdı. Effüzyonu yoktu. Lateral eklem çizgisinde palpasyonla hassasiyeti mevcuttu. Lateral McMurray testi ile şiddetli bir atlama hissi ve ve ağrı oluyordu. Geri kalan diz muayenesi normaldi.

Hastanın direkt grafilerinde bir özellik yoktu. Hastanın diz MRG incelemesi aşağıda görülmektedir.

Şekil 1: Hastanın sagital MRG görüntüleri

Şekil 2: Hastanın koronal MRG görüntüleri

MRG incelemesinde parsiyel diskoid menisküs ile uyumlu bulguları olan hastaya artroskopi yapıldı.

Hastanın artroskopik incelemesine ait video görüntüleri aşağıdadır. Lateral kompartman dışında eklem içi patoloji saptanmamıştır.