Araştırma Destek Yönergesi

TUSYAD Araştırma Projeleri Desteği Programı Yönergesi

 

Türkiye Spor yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği’nin (TUSYAD) birincil görevi eğitimdir. Bilimsel araştırmalar TUSYAD’ın temel değerleri içinde önemli bir yer almaktadır. TUSYAD alanında yapılacak bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla her yıl iki projeye aşağıdaki yönerge çerçevesinde maddi destek sağlamaktadır.  

 

Programın esasları

 

a)      Her takvim yılında iki proje desteklenecektir.

b)      Başvurular yönetim kurulunun belirleyeceği 3 kişi tarafından incelenir ve sonuç yönetim kuruluna sunulur. Kararı yönetim kurulu verir.

c)      TUSYAD Yönetim Kurulu başvuran projeler arasından hiçbirini desteklememe hakkına sahiptir.

d)      TUSYAD her takvim yılı için bu program kapsamında kullanılmak üzere toplam en fazla 40.000 TL bütçe ayırır. Her bir projeye bir takvim yılında en fazla 20.000 TL katkıda bulunulur.

 

Proje Başvurusu

 

a)      Her takvim yılı için son başvuru tarihi TUSYAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

b)      Proje Başvuru Formu  TUSYAD internet sitesinden elde edilebilir. Başvuru dosyasında başvuru formunun basılı bir örneği, proje için alınmış olan “Etik Kurul Onay Raporu”nun bir kopyası ve gerekli olabilecek diğer belgeler bulunmalıdır. Başvuru dosyası ile birlikte, dosyada yer alan tüm basılı belgelerin dijital kopyalarını içeren bir CD de hazırlanmalıdır.

c)      Başvuru dosyası dernek merkezine teslim edilmelidir:
Mimar Sinan Mahallesi 1420 Sokak No. 67 Kat 1 Çalışkantürk Apartmanı Kahramanlar / İzmir,  E-posta :  tusyad@tusyad.org dur.

 

Projenin Konusu

 

a)      Projenin konusu ağırlıklı olarak Spor yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi ile ilgili temel bilimler alanları üzerine olmalıdır.

b)      Ülkemiz için önemli konulardaki yeterli takip süreli klinik araştırmalar için de proje desteği verilebilir.

c)      Çok merkezli, ileriye yönelik (prospektif), randomize, kontrol grubu içeren çalışmalara öncelik tanınacaktır.

d)      Projenin orijinal olması, daha önce kısmen ya da tamamen yayınlanmamış veya sunulmamış olması gerekmektedir. Projenin ana fikrini doğuran öncül bir çalışma haline gelmiş yayınlar başvuruda detayıyla anlatılmalıdır.

 

Projenin Yürütücüsü

 

a)      Projelerin desteklenmesinde 40 yaş altındaki genç araştırmacılara öncelik verilecektir.

b)      Projenin Türkiye’de yapılması gerekmektedir. Çalışmanın araştırıcıları arasında yurtdışından isimler olabilir ancak proje yürütücüsü TUSYAD üyesi olmalıdır.

c)       Bir proje yöneticisinin aynı anda birden fazla projesine destek verilmez.

d)       Projesi kabul edilen ve TUSYAD desteği alan araştırıcılar destek koşullarını kabul ettiklerini belirten bir sözleşme imzalamakla yükümlüdür.

e)       Daha önce TUSYAD’dan proje desteği almış olup bu projeyi zamanında tamamlayan ve yurt dışı dergilerde bu çalışmayı yayınlayan proje sahiplerine bir sonraki proje başvurusunda öncelik tanınacaktır.

 

Proje destek süreci ve koşulları

 

a)      Yönetim kurulu sürecin yürütülmesinden sorumlu bir üyeyi belirler.

b)      Desteklenmesine karar verilen projeler ile ilgili gelişmeler ön görülen aralıklarla TUSYAD Yönetim Kurulu’na rapor edilmek zorundadır.

c)      Proje sonu raporunun TUSYAD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile proje sonlanmış kabul edilir.

d)      Çalışmacılar projenin sonuçlarına dayanılarak hazırlanan bir özeti, çalışmanın tamamlanmasından sonraki ilk TUSYAD kongresine değerlendirilmek üzere göndermelidirler.

e)      Desteklenen çalışma herhangi bir ortamda yayınlandığı ya da sunulduğu takdirde TUSYAD tarafından desteklendiğinin belirtilmesi zorunludur.

f)       Desteklenen çalışmanın SCI-Expanded, tercihen SCI-Core dizinindeki bir dergide yayınlanması beklenmektedir.

g)      Proje olarak sunulan çalışma, süresi içerisinde tamamlanmadığı ya da proje desteği kesildiği takdirde projede adı geçen tüm proje sahipleri, tespit tarihinden itibaren 3 yıl süre ile yeni proje desteği için başvuramazlar.

h)      Yukarıdaki şartların yerine getirilmemesi, projenin kabul edilebilir bir neden olmadan sonuçlandırılmaması halinde alınan desteğin TUSYAD’a geri ödenmesi talep edilebilir.