8 Aralık 2009, Dr. Semih Gür

Sevgili Meslekdaşlarım,

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) yönetim kurulu adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. İstanbul’da gerçekleşen IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinin son günü yapılan genel kurul sonrasında görevi derneğimizin önceki başkanı Prof. Dr. Ömer TAŞER ve yönetim kurulundan devir aldık. Sayın Prof. Dr. Ömer TAŞER ile tüm yönetim kuruluna, derneğimize yaptığı katkılardan dolayı sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Öncelikle 14-18 Ekim 2008-İstanbul, IX. TUSYAD kongresinden söz etmek gerek. Bilimsel düzeyi, organizasyonu ve kalitesi ile son derecede başarılı idi. Bu başarı özellikle yabancı davetli konuklar ve yerli katılımcılar tarafından her fırsatta dile getirildi ve halen getirilmekte. Böylelikle giderek yükselen çıtayı daha da yükseklere taşıdık. Başta kongre ve TUSYAD İstanbul Şubesi başkanı olan Prof. Dr. Işık AKGÜN olmak üzere, düzenleme kuruluna, emeği olan herkese ve katılımcılara teşekkür ederiz.

TUSYAD’ın kurumsallaşan yapılanmasında büyük heyecanla görevimize başladık. Kongre sonrasında derneğimizin faaliyetleri hızla devam etti. TUSYAD, düzenlediği bütün bilimsel aktivitelerdeki kalite ve başarısı ile kendisini kanıtladı. Artık gelenekselleşen kurs, toplantı ve sempozyumlar ile Ortopedi camiasındaki yerini en üst noktaya getirdi. Derneğimizin 2009 yılındaki bilimsel aktiviteleri; 5-7 Şubat 2009-İZMİR "8. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri", 5-7 Mart 2009-ANTALYA "VII. Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu", 26- 28 Mart 2009-ANTALYA "18. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu", 8-9 Mayıs 2009-ANTALYA "II. Omuz Eklemi Temel Cerrahi Artroskopi Kursu", 18-20 Haziran 2009-ANKARA "X. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu", 25-26 Eylül 2009-İSTANBUL "4. Bahar Sempozyumu" şeklinde oldu. Birbirinden güzel, bilimsel düzeyi yüksek aktivitelerimizi derneğimiz üyeleri ve meslektaşlarımızla birlikte önemli katılımcı sayılarıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da toplantılarımız artan kalitesi ile sürecek.

Bilimsel aktivitelerin önemli bir yönüne katkı sağlamak amacı ile TUSYAD olarak uluslararası kongrelerde sözlü sunum yapacak meslektaşlarımıza katkı sağlamak için ciddi ölçüde mali destek sağlamak şeklinde aldığımız kararı web sayfamızda yayınlayarak uygulamaya koyduk.

Bilimsel faaliyetlerimiz yanında yönetim kurulu olarak özellikle artroskopi eğitim süreci ve sertifikasyonlar konusunda önemli adımlar atarak konunun kurumsallaşmasını sağlayan kararlar aldık. Ülkemizde halen çözümlenmeyen tıpta uzmanlık eğitiminin içerisinde "Artroskopi Eğitimi"nin şeklini standart kurslar şeklinde düzenlenme kriterlerini, içeriği ve uygulama koşullarını saptayarak kurumsal hale ve özellikle sertifikasyon konusunu ileri dönemleri planlayarak son şekline getirdik.

Yine dünyada artan kıkırdak patolojilerinin tedavi yöntemlerinin ülkemizdeki uygulamalarındaki sorunlar konusunda Sağlık Bakanlığı ve SGK kurumu tarafından istenen görüşlerimizi bilimsel düzeydeki değerlendirmeler şeklinde belirttik. Konuyla ilgili bütün toplantılara TUSYAD olarak katılarak düşüncelerimizi ilettik. Mevcut mevzuatlar(?) çerçevesinde etik, bilimsel görüşlerimizi dikkate alınması beklentisi içinde sunduk. Özellikle otolog kondrosit implantasyonu konusunda derneğimiz yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu kurullar ile gelişmelerin içerisinde yer aldık ve halen de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.

Bir önceki yönetim döneminde alınan derneğimizin genel merkez binasının yenilenmesi, yapımı ve açılmasının bizim dönemimizde olması en büyük mutluluğumuz oldu. TUSYAD İzmir şubesinin katkıları ile alınan genel merkezimiz Onursal Başkanımız Prof. Dr. Veli LÖK tarafından, Ulusal Kongre sırasında 5 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen tören ile açıldı. Açılış törenimize katılan, bu mutluluğu bizlerle paylaşan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.

TUSYAD’ın parlak geleceği için fazla söylenecek söz olduğunu sanmıyorum. Geçmişte yapılanlar, halen yapılmakta olanlar zaten geleceğin ne denli umut dolu olduğunu kanıtlamakta...

Her yönetim döneminin işi bir öncekinden daha zorlaşıyor. Zira yapılan her şey bir öncesinden ileriye doğru gitmekte. TUSYAD’ın kuruluş aşamasından beri içinde olan birisi olarak geçmişte yaşananlardan bu düzeye gelmenin ne kadar önemli olduğunu ve buna kesinlikle sahip çıkılması gerektiğine olan inancım her geçen gün artmakta...TUSYAD ile ilgili kısa, orta vadede ve gelecek hakkında kısaca şunlar söylenebilir.

Kısa/ Orta süreçte; Derneğin bilimsel faaliyetlerinin kalitesini arttırmak, üretimi nitelikli hale getirmek ilk hedeflerimizden birisi. Bu bağlamda, 2010 yılında ülkemizin ekonomik koşullarını göz önüne alarak ticari yönü olmayan katılımın ve bilimsel seviyesinin yüksek olduğu toplantılar, özellikle de 12-16 Ekim 2010 tarihinde Antalya’da X.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresini derneğimize ve ülkemize yakışır şekilde siz meslektaşlarımızın katkıları ile gerçekleştirmeliyiz. Bu konuda herkesin katkı ve önerilerini beklemekteyim.

Yaptığımız kongreler, bilimsel aktiviteler, tüm faaliyetler artık tamamen uluslararası niteliktedir. Ülkemize gelen yabancı konuklarımızın duyguları, düşünceleri ve yaşadıkları artık derneğimizi ve ülkemizi çok ileriye taşıyacak düzeye geldi. Uluslararası kongreleri (ISAKOS, ESSKA) Türkiye’de yapmak için tüm alt yapının hazır olduğunu görmekteyiz. Artık TUSYAD çatısı altında kişisel ilişkilerimizi kurumsal kimliğimizle birleştirerek bu tür organizasyonlar için el birliği ile sistematik olarak çaba göstermeliyiz. Bireysel çabaları aynı amaç için paylaşarak ve güçlendirerek sürdürmeliyiz. TUSYAD’ın orta / uzun süreçteki hedefi kanımca ülkemizde uluslararası toplantı düzenlemek olmalı.

Hedeflerimize ulaşmanın tek yolu, birlik ve beraberlik içindeki derneğimize sahip çıkmak, onu ileriye götürmek için paylaşarak gelişmek olmalı... Bu öğretiyi bize veren, derneğimizin kuruluşundan bu yana emeği olan başta kurucumuz, Sayın Hocamız Prof. Dr. Veli LÖK olmak üzere tüm hocalarıma, geçmişte başkanlığımızı yapan değerli büyüklerime; başkanlığım döneminde bu güne kadar tüm kararların oy birliği ile alınmasını sağlayan sevgili yönetim kurulumdaki arkadaşlarıma, siz değerli meslektaşlarıma,

Saygı ve Sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Semih GÜR
TUSYAD Başkanı