1 Temmuz 2007, Dr. Ömer Taşer

Değerli Meslekdaşlarım,

Bilindiği gibi TSYADCD 9.Olağan Genel Kurulu 14 Ekim 2006 tarihinde ve derneğimizin tarihinde bir ilk olarak genel merkezin bulunduğu İzmir dışında, kongrenin yapıldığı Kuşadası Sürmeli Otel'de yapıldı. Daha önceki dönemlerde dernek genel kurul toplantıları Dernekler Kanunu uyarınca ancak genel merkezin bulunduğu şehirde yapılabiliyordu.

Dernekler Kanununun değişen yeni şekli, genel kurul toplantılarının genel merkezin bulunduğu il dışında da yapılabilmesine izin veriyor. Bu fırsatı değerlendiren X. yönetim kurulu, 9.olağan genel kurulun VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi'nin hemen ardından kongre otelinde yapılmasına ve bundan sonraki genel kurullarında olabildiğince derneğimizin 2 yılda bir yapılan büyük kongresi içinde veya hemen sonrasında toplanmasına karar vermiştir. Bu kararın ne kadar yerinde olduğu 11. olağan genel kurul sırasında belgelendi. Daha önceki dönemlerde ancak kısıtlı sayıda meslekdaşımızın özveri ile İzmir'de toplanması ile gerçekleştirilen genel kurullarımızın sonuncusu bu kez rekor sayıda katılımla yapıldı.

Yeni seçilen yönetim kurulu olarak bu göreve layık olmaya çalışacağız.

Dernek üyeleri arasındaki iletişimi arttırmak ve yapılması gereken işler konusunda karşılıklı geniş tabanlı bir görüş alışverişinde bulunabilmek için günümüzde en etkin yol hiç kuşkusuz Internet haberleşmesi. Biz de bu doğrultuda derneğimize ait bir web sayfası kurma konusunda ciddi çabalar sarfettik ve bugün artık karşınızdayız.

Web sayfasının kurulması aşamasında emeği geçen Dr. Sefa Müezzinoğlu ve Dr. Uğur Haklar'a özellikle teşekkür etmek isterim. Kuşkusuz böyle bir sayfanın kurulması kadar aktif olarak devam ettirilmesi de önemli. Bu noktada sizlerin katkı ve katılımlarınıza ihtiyacımız var. Açıktır ki bulunduğumuz noktadan daha ileriye gitmek ancak elbirliğiyle çalışarak mümkün olacaktır.

Hemen bu bağlamda bir başka noktaya daha temas etmek istiyorum. Bilindiği gibi derneğimizin TSYADCD olarak kısaltılan oldukça uzun bir ismi var.Yazışma dilinde problem olmasa da, konuşma dilinde bu durum bir sorun olarak karşımıza çıkıyor ve biz genelde "derneğimiz, dernek" gibi tanımlamalar kullanıyoruz. Aynı sıkıntıyı yaşayan diğer dernekler TOTBİD, TOTDER ve TOTEK gibi akıcı söylenebilen ve kolay akılda kalabilen, dolayısıyla günlük yaşamda kullanılması kolay kısaltmalar kullanma yoluna gittiler.

Bu sıkıntıyı fazlasıyla yaşayan bir dernek olarak bizde bu konudaki kısaltma önerilerini web sayfamızda sizlerin görüşlerine sunmak istiyoruz. Mevcut kısaltmalar veya bizim aklımıza gelmeyen sizlerden gelen ve beğenilen değişik bir kısaltma önerisi, dernekler kanunu gereğince bir genel kurulda oya sunulacak ve genel kurulun onayından sonra kullanılmaya başlanacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla

Dr. Ömer Taşer