Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye Spor Yaralamaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği'nin Kuşadası-Selçuk Efes Sürmeli Otel'de 10-14 Ekim 2006 tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslar arası katılımlı sekizinci kongresinin hazırlıkları titizlikle yürütülmektedir. Türkiye'de artroskopik cerrahinin benimsenmesi ve yaygınlaşması misyonunu başarıyla yerine getiren derneğimiz, iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği kongreler ile de ülkemizin yurt dışı açılımına büyük bir ivme kazandırmıştır.

Onursal başkanlıklarını Dr. Ahmet Sebik ve Dr. Philipp Lobenhoffer'ın üstlendiği bu kongremizde, dünyada seçkin yerleri olan bir çok yerli ve yabancı meslektaşımız spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi alanında yeni araştırmalar ve güncel klinik uygulamalar üzerindeki birikimlerini bizlerle paylaşmak için aramızda olacaktır.

Kongre bilimsel programında Almanca Konuşan Ülkeler Artroskopi Çalışma Grubu (AGA) için özel bir bölüm ayrılmış olup, ilk kez birlikte ortak toplantılar gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, interaktif oturumların yanında, çözüm aradıkları sorunları konunun uzmanları ile de karşılıklı birebir tartışabilme olanağı elde edeceklerdir.

Bilimsel zenginliği yanında binlerce yıllık kültür mirasının bulunduğu, uygarlıklar beşiği Ege bölgesi'nin eşsiz tarihsel hazinelerini görme ve tanıma olanağının da sunulacağı kongremize katılım ve destekleriniz bizlere güç verecektir.

Sizleri VIII.Türkiye Spor Yaralamaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresine davet etmekten onur duymaktayım.

Saygılarımla

Prof. Dr. Bülent ALPARSLAN

TSYADCD Başkanı