• Ana Sayfa
 • Tarihçe
 • Tarihçe


  Prof. Dr. Veli Lök önderliğinde 1983 yılında başlayan dernekleşme çalışmaları, 1987’de tamamlandı ve 30.06.1988 tarihinde Dr. Veli Lök Başkanlığında Artroskopi ve diz cerrahisi derneği kurucu üyeleri tarafından teklif edilen geçici yönetim kurulunu oluşturan 

  Erdoğan ALTINEL
  Ahmet SEBİK
  Bülent ZEREN
  Nail YÜCE
  Levent KÖSTEM ilk toplantısını yaptı. 

  Kurucu üyeleri ise:
   
  Veli LÖK
  Ahmet SEBİK
  Erdoğan ALTINEL
  Yücel TÜMER
  Mehmet NANE
  Orhan SÜREN
  Ömer Faruk TAŞER
  Bülent ALPARSLAN
  Osman GÜRÜN
  Gürbüz ÇELEBİ
  Ali Rıza TÜRKÖZ
  Ahmet Turan AYDIN
  Levent KÖSTEM
  Sait ADA
  Gayyur KURALP
  Mehmet S. BİNNET
  Nail YÜCE
  Gürbüz BAYTOK
  M. Bülent ZEREN
  M. Alp GÖKSAN
  Aziz K. ALTURFAN’dı.
   
  İlk toplantıda alınan karara göre :

  Başkan Prof. Dr. Veli Lök, 
  II. Başkan Prof. Dr. Erdoğan Altınel, 
  Genel sekreter: Doç. Dr. Ahmet Sebik, 
  Üyeler:
  Dr. Bülent Zeren, 
  Doç. Dr. Aziz Kaya Alturfan, 
  Dr. Naci Yüce, 
  Dr. Levent Köstem olarak belirlenmiştir.

  YILLARA GÖRE SONRAKİ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

  19.11.1988 -19.05.1990 Veli LÖK I.DÖNEM

  Erdoğan ALTINEL 
  Ahmet SEBİK 
  Yücel TÜMER 
  Aziz Kaya ALTURFAN 
  Bülent ZEREN 
  Levent KÖSTEM 

  19.05.1990-23.05.1992 Veli LÖK II.DÖNEM 

  Ahmet SEBİK 
  Levent KÖSTEM 
  Aziz Kaya ALTURFAN 
  Ahmet Turan AYDIN 
  Ethem GÜR 
  Bülent ZEREN 

  23.05.1992-04.07.1992 Veli LÖK III.DÖNEM

  Ethem GÜR 
  Erdoğan ALTINEL 
  Aziz Kaya ALTURFAN 
  Gürbüz BAYTOK 
  Levent KÖSTEM 
  Bülent ZEREN 

  04.07.1992-28.05.1994 Erdoğan ALTINEL IV.DÖNEM

  Veli LÖK 
  Ethem GÜR 
  Aziz Kaya ALTURFAN 
  Levent KÖSTEM 

  28.05.1994- 02.06.1996 Ethem GÜR V.DÖNEM

  Erdoğan ALTINEL 
  Aziz Kaya ALTURFAN 
  Ahmet Turan AYDIN
  Ahmet SEBİK 
  Bülent ZEREN 

  02.06.1996-20.06.1998 Ahmet SEBİK VI.DÖNEM

  Levent KÖSTEM 
  Hilmi Çetin AYDINOK 
  Ethem GÜR 
  Aziz Kaya ALTURFAN 
  Ahmet Turan AYDIN 
  Mahmut Nedim DORAL

  20.06.1998-18.11.2000 Aziz Kaya ALTURFAN VII.DÖNEM

  Halit PINAR 
  Emin TAŞKIRAN 
  Bülent ALPARSLAN 
  Ahmet Turan AYDIN 
  Ömer TAŞER 
  Reha TANDOĞAN 

  18.11.2000-30.03.2002 Ahmet Turan AYDIN VIII.DÖNEM

  Emin TAŞKIRAN 
  Halit PINAR 
  Bülent ALPARSLAN 
  Işık AKGÜN 
  Mahmut Nedim DORAL 
  Reha TANDOĞAN

  30.03.2002-04.12.2004 Mahmut Nedim DORAL IX.DÖNEM 

  Halit PINAR 
  Emin TAŞKIRAN 
  Ahmet Turan AYDIN 
  Işık AKGÜN 
  Reha TANDOĞAN 
  İlhan ÖZKAN 

  04.12.2004-14.10.2006 Bülent ALPARSLAN X.DÖNEM 

  Ömer TAŞER 
  Semih AYDOĞDU 
  İlhan ÖZKAN
  İsmet TAN 
  Mehmet AŞIK 
  Sinan ADIYAMAN 
  Semih GÜR 

  14.10.2006- 18.10.2008 Ömer TAŞER XI.DÖNEM 

  Semih AYDOĞDU 
  Mehmet AŞIK 
  Ertuğrul ŞENER 
  Sefa MÜEZZİNOĞLU 
  Asım KAYAALP 
  Yaman SARPEL 
  Uğur HAKLAR

  18.10.2008- 16.10.2010 Semih GÜR XII.DÖNEM 

  Reha TANDOĞAN
  Hasan TATARİ
  Mustafa KARAHAN
  Uğur HAKLAR
  Sinan KARAOĞLU
  Hasan ÖZTÜRK
  Merter ÖZENCİ
  Mehmet BİNNET

  16.10.2010-05.10.2012 Mehmet BİNNET XIII.DÖNEM

  Reha TANDOĞAN
  Hasan TATARİ
  Mustafa KARAHAN
  Sinan KARAOĞLU
  Hasan ÖZTÜRK
  Merter ÖZENCİ
  Ahmet Özgür ATAY
  Ender ÜĞÜTMEN

  05.10.2012-18.10.2014 Halit PINAR XIV.DÖNEM

  Mehmet S.BİNNET
  İrfan ESENKAYA  
  Emin TAŞKIRAN
  Hüseyin S.YERCAN
  Nurzat ELMALI
  Önder KILIÇOĞLU
  M.Hakan ÖZSOY
  Yaman SARPEL
  Ertuğrul ŞENER

  18.10.2014 Mehmet AŞIK XV.DÖNEM

  Halit PINAR
  Hüseyin S.YERCAN
  Mahir MAHİROĞULLARI
  Emin BAL
  Yavuz KOCABEY
  Tahsin BEYZADEOĞLU
  Devrim AKSEKİ
  Cem Nuri AKTEKİN
  M.Hakan ÖZSOY

  DERNEĞİMİZİN KONGRELERİ :

  1. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
  İstanbul, Ekim 1991, Onursal Başkanlar: E.Erıksson-R.Ege, Kongre Başkanı: A.K.Alturfan, Genel Sekreter: Ö.F.Taşer

  2. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
  Antalya, Nisan 1994,Onursal Başkanlar: K.DeHaven, A.Göksan, Kongre Başkanı: E.Altınel, Genel Sekreter: A.T.Aydın

  3. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
  Ankara ,Eylül 1996, Onursal Başkanlar: R.Jackson, T.Göğüş, Z.Korkusuz, Ö.Şarlak Kongre Başkanı: E.Gür, Genel Sekreter: M.N.Doral

  4. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
  İzmir, Eylül 1998, Onursal Başkanlar:  F.H.Fu, V.Lök, Kongre Başkanı: A.Sebik, Genel Sekreter: L.Köstem

  5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslarararası Katılımlı),
  İstanbul, Ekim 2000, Onursal Başkanlar:  J.P.Fulkerson, A.K.Alturfan. Kongre Başkanı:  Ö.F.Taşer, Genel Sekreter: I.Akgün

  6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
  Antalya, Ekim 2002, Onursal Başkanlar:  P.Renström, E.Altınel, Kongre Başkanı:  A.T.Aydın, Genel Sekreter: S.Gür

  7. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (3.Asya Pasifik Diz Cerrahisi Kongresi ile birlikte),  
  Ankara, 30 Ekim - 4 Kasım-2004. Onursal Başkanlar:  E.Gür, J.A.Bergfeld, T.Koshıno. Kongre Başkanı: M.N.Doral, Genel Sekreter: R.Tandoğan

  8. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
  Kuşadası-Aydın, 10-14 Ekim 2006 , Onursal başkanlar:P. Lobenhoffer, A. Sebik. Kongre Başkanı: B.Alparslan, Genel Sekreter: H.Pınar

  9. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
  İstanbul, 14-18 Ekim 2008, Onursal Başkanlar: C.D. Harner, Ö. Taşer, Kongre Başkanı: I. Akgün Genel Sekreter: M. Aşık

  10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
  Antalya, 12-16 Ekim 2010, Onursal Başkanlar: M. Kurosaka, A.T. Aydın, Kongre Başkanı:  S. Gür Genel Sekreter: M. Özenci

  11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
  Ankara, 2-6 Ekim 2012, Onursal Başkanlar: MN.Doral, R.Verdonk, Kongre Başkanı: NR.Tandoğan Genel Sekreter: ÖA. Atay

  12. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),
  İzmir, 13-17 Eylül 2014, Onursal Başkanlar: P.Neyret, B.Alparslan, Kongre Başkanı: H.Pınar Genel Sekreter: E.Taşkıran
   
  ARTROSKOPİ KURSLARI
   
  Artroskopi kurslarımız, uluslararası kursların temel özelliklerini taşımaktadır. Teorik bilgi, derneğimizin belirlediği deneyimli eğiticiler tarafından verilmekte, model ve kadavra üzerinde çalışma ile kişilere pratik beceri kazandırılmakta, hasta üzerinde uygulama ile canlı örneklerde deneyim kazandırılmaktadır. Antalya’daki ilk Temel Cerrahi Artroskopi Kursundan itibaren Op. Dr. Ünal Tanker’in (Bremen / Almanya) uygulamalarda öğretim üyesi olarak katılması, ülkemizdeki birçok meslektaşımızın artroskopi eğitiminde önemli katkılar sağlamıştır. Dr. Tanker ayrıca, 200 civarında meslektaşımızı Almanya’daki merkezinde pratik olarak eğitmiştir.
   
  Tanısal Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) İzmir ( 1977),
  Tanısal Artroskopi Kursu (Model) Antalya ( 1985),
  Cerrahi Artroskopi Kursu (dana dizi model) İzmir ( 1986),
  Tanısal Artroskopi Kursu( Model ) İstanbul ( 1989),
  Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) Antalya ( 1991),
  Cerrahi Artroskopi Kursu( Uygulamalı) Antalya ( 1992),
  Tanısal Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) İzmir ( 1992),
  İleri Cerrahi Kursu (Uygulamalı ) Ankara ( 1992),
  Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) İstanbul ( 1993),
  Cerrahi Artroskopi Kursu ( Antalya ( 1993),
  İleri cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı)Ankara ( 1993 ),
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) Ankara ( 1994 ),
  Ön çapraz bağ kursu ( Uygulamalı ) İzmir ( 1994 ),
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 1995 ),
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 1996 ),
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Ankara ( 1997),
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu( Uygulamalı) Antalya ( 1997),
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) Antalya ( 1998),
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı) Antalya ( 1999),
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 2000),
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı – A.O.ile birlikte Diz Çevresi Kırıkları ) Ankara-Çankaya ( 2000),
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 2001 ),
  Ayak bileği Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Antalya ( 2001),
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( uygulamalı ) Ankara-Çankaya ( 2001 ),
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Uygulamalı ) Ankara ( 2002),
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Üst Ekstremite Artroskopik Cerrahi ) ( Kadavra uygulamalı ) Ankara –Çankaya ( 2002),
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( Artroskopik Destekli Minimal İnvaziv Cerrahi )( Kadavra Uygulamalı ) Ankara- Çankaya ( 2003 ).
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu Antalya ( 2004),
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ( uygulamalı), Ankara,2005 ,
  Ayak bileği Artroskopi Kursu ( Uygulamalı), Antalya, 2005,
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( uygulamalı), Antalya, 2005 ,
  Temel Cerrahi Artroskopi Kursu ( uygulamalı), Antalya, 2006, 
  Kadavrada omuz artroskopisi kursu (uygulamalı) Antalya, 2008
  Kadavrada omuz artroskopisi kursu (uygulamalı) Antalya, 2009
  Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2007
  Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2008
  Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2009
  İleri Cerrahi A rtroskopi Kursu (uygulamalı) Ankara, 2007
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu (uygulamalı) Ankara, 2009
  Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2010
  Diz ekleminde temel cerrahi artroskopi kursu (uygulamalı), Antalya, 2011
  İleri Cerrahi Artroskopi Kursu (uygulamalı) Ankara, 2010
  XII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu (uygulamalı) Ankara, 2011
   
  DİĞER BİLİMSEL TOPLANTILAR: 

  Kayak Yaralanmaları (Bursa/Uludağ-1978)
  Gonartroz ( Pamukkale/ ADCD -1988),
  Patella Femoral Sorunlar (Pamukkale-ADCD-1990)
  Spor Yaralanmaları (Ankara Gazi-1991),
  Spor Yaralanmaları (Ankara Hacettepe-1991)
  Ön Çapraz Bağ (Antalya-1991)
  Spor Yaralanmaları (Ankara Hacettepe-1992)
  Meniskus Dikişi (İzmir-ADCD-1994)
  Meniskus Dikişi (İstanbul – ADCD-1994)
  Spor Yaralanmaları (Ankara Hacettepe-1994)
  Spor Yaralanmaları (Ankara Hacettepe- 1997)
  Artroskopide Güncel K.(Ankara -1999)
  Kayak Yaralanmaları (Eğirdir/Isparta-1999)
  Kayak Yaralanmaları (Eğirdir/Isparta-2001)
  Artroskopi Diz Cerrahisi (Urfa/Harran-2001)
  Ön Çapraz Bağ (İstanbul-2001)
  Diz Artroplastisi (Gazi Üni.Ankara-1987 -Model)
  Diz Artroplastisi (Antalya-1990-Uygulamalı)
  Diz Artroplastisi (Pamukkale-1993-konferans)
  Diz Artroplastisi (TOTBİD- Antalya-Artroplasti Kongresi) 
   
  EGE DİZ CERRAHİSİ ARTROSKOPİ GÜNLERİ (İzmir ve Aydın Şubeleri)
   
  1. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Ön ve arka çapraz bağ yaralanmaları. Başkan: Semih Aydoğdu, Pamukkale, 2002
  2. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Menisküs cerrahisinde güncel yaklaşımlar. Başkan: Semih Aydoğdu, Balçova, 2003
  3. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Gonartroz ve tedavisi. Başkan: Bülent Alparslan, Kuşadası, 2004
  4. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Patellofemoral eklem sorunları. Başkan: Uğur Öziç, Çeşme, 2005
  5. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Diz eklemi kıkırdak lezyonları. Başkan: Bülent Alparslan, Kuşadası, 2006
  6. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Gonartroza multidisipliner yaklaşım. Başkan: Emin Taşkıran, Çeşme, 2007
  7. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Kanıta dayalı diz. Başkan: İlhan Özkan, Marmaris, 2008
  8. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Ön çapraz bağ yaralanmaları. Başkan: Hasan Tatari, Çeşme, 2009
  9. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, İnteraktif diz. Başkan: İlhan Özkan, Bodrum, 2010
  10. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Diz cerrahisinde komplikasyonlar. Başkan: Hüseyin Yercan, Çeşme, 2011
  11. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Ustalarla Buluşma, Başkan: İlhan Özkan,İzmir, 2012
  12. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Dizin tek kompartman artrozu, Başkan: Emin Bal, İzmir, 2013
  13. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri ,PatelloFemoral eklem, Başkan: İlhan Özkan,    İzmir,2014,
  14. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri , Unikondiler Diz Artroplastisi ve Proksimal Tibial Osteotomi, Hasan Tatari, İzmir, 2015


   

  BAHAR TOPLANTISI (İstanbul Şubesi)
   
  1. Bahar Toplantısı, İstanbul, Ön çapraz bağ yaralanmaları, 19-20 Eylül 2003, Başkan: Ömer Taşer
  2. Bahar Toplantısı, İstanbul, Diz çevresi travmaları ve patellofemoral sorunlar, 30 Eylül-1 Ekim 2005, Başkan: Mehmet Aşık
  3. Bahar Toplantısı, İstanbul, Dizde çoklu bağ yaralanmaları ve omuz,dirsek ve ayak bileği protezlerinde yenilikler, 30 Kasım-1 Aralık 2007, Başkan: Mehmet Altun
  4. Bahar Toplantısı, İstanbul, Omuz, diz ve ayak bileğinde yapılan cerrahi uygulamalar (kadavra ameliyatları), 25-26 Eylül 2009, Başkan: Mehmet Demirhan
  5.Bahar Toplantısı, İstanbul, Kalça artroskopisi ve Kıkırdak sorunları, 9-10 Aralık 2011, Başkan: Mustafa Karahan
  6.Bahar Toplantısı, İstanbul, Orta yaş artrozunda tedavi seçenekleri, 27-28 Eylül 2013, Başkan: Bülent Aksoy
  7.Bahar Toplantısı, İstanbul, Spor travmatolojisinde güncel yaklaşımlar, 2-3 Ekim 2015, Başkan: Uğur Haklar


   
  ÜLKEMİZDEN ARTROSKOPİ İLE İLGİLİ İLK YAYINLAR
   
  E.Altınel, A.Sebik (1979)
  V.Lök, A.Sebik (1981)
  Ö.F.Taşer, S.Saldıran, M.Yücel (1984)
  A.T.Aydın, E.Altınel (1985)
  A.K.Perçinel (1987)
  Y.V.Sözen, A.Göksan, A.Alturfan, L.Köstem, M.Binnet, Ş.Atik, M.N.Doral, H.Pınar, B.Zeren, F.Öztop, S.Gür (1988)
  H.Aydınok, E.Gür, M.Aşık, S.Bölükbaşı, U.Şanlı, E.Şener, A.Şarlak, F.Korkusuz, İ.Ayas, Ş.Tuğrul, B.Sepici, Y.Karakoç, O.Gürcan, M.L.Baydar, N.Aydoğan, B.Uslu, Y.Ademoğlu, M.Kocaoğlu, O.Güven, R.Kurultay, M.Altuğ, R.Akbaş (1989)
  N.Gürman,M.Karahan,B.Gülman,M.Demirhan,H.Durmaz,H.Hüner,U.Işıklar,Y.Ateş,M.Boyacıoğlu, İ.Çevher (1990)
  A.Göğüş, B.Alpaslan, M.C.Avkan, O.Corsan, N.R.Tandoğan, H.Özdemir, I.Akgün, E.Acaroğlu, R.Erginer, M.Demirtaş, B.Atilla, M.A.Tümöz, İ.Tan(1991)
  M.Enginsu, Y.B.Sürel, G.Zorer, M.Karlı, R.Çalışkan, F.Yöntem, M.Çıray, M.F.Nuzumlalı (1992)...