TUSYAD İzmir Şube 2019-2020 Yıl içi eğitim programı

TUSYAD İzmir Şubesi 2019-2020 Dönemi Seminer Programı

Sekonder Gonartroz: Etiyoloji, Tanı ve Tedavi

 

 

Tarih

Konu

Konuşmacı

Moderatör

15 Kasım 2019

Sekonder gonartroz: Tanım, sıklık ve ayırıcı tanı, primer gonartroz tanımı (gözden geçirme)

 

Dr. Gökhan Karahan

Dr. Haluk Öztekin

13 Aralık 2019

(17.30-19.30)

Sempozyum: Menisküs ve gonartroz

 

Dr. Emin Bal

·         Post-menisektomi gonartroz: Tanı ve tedavi

 

Dr. İlhan Özkan

  • Post-diskoid menisektomi gonartroz: Tanı ve tedavi

 

Dr. Demir Demirkıran

  • Menisküs onarımı sonrası gonartroz: Tanı ve tedavi

 

Dr. Devrim Akseki

  • Sessiz menisküs lezyonları ve kıkırdak dejenerasyonu (Ramp lezyonları, dış menisküs ön boynuz lezyonları, dış menisküs kök yırtıkları)

Dr. Hakan Özsoy

17 Ocak 2020

 

Dejeneratif menisküs yırtıkları ve geçici kemik iliği ödemi

 

 

Dr. Emin Taşkıran

·         Menisküsün kök ve korpus yırtıkları:  Gonartroz sebep mi sonuç mu? Tedavi

Dr. Elcil Kaya Biçer

·         Bone bruise ve diz osteonekrozu: Nedensellik, ayrıcı tanı ve tedavi

Dr. Emin Bal

 

20 Mart 2020

 

Patellofemoral instabilite ve gonartroz

 

Dr. Semih Aydoğdu

·         Klinik ve radyolojik tanı

Dr. Can Doruk Basa

·         Maquet osteotomisi

Dr. Semih Aydoğdu

·         Oblik tüberkül osteotomisi

Dr. Hüseyin Yercan

17 Nisan 2020

 

·         Eklem içi kırıklar ve gonartroz: patella, tibial plato ve femoral kondil kırıkları

 

Dr. Cemil Kayalı

Dr. Hasan Öztürk

·         Osteokondral kırıklar, OKD ve gonartroz

Dr. Atilla Kocabaş

29 Mayıs 2020

Karşılıklı tartışma:

Yüksek tibial osteotomiye karşı unikompartmantal diz protezi

 

Dr. Halit Pınar

Yüksek tibial osteotomi

Dr. Emin Taşkıran

Unikompartmantal diz protezi

Dr. Mehmet Erduran