Temel Artroskopik Motor Beceri Kursu

Değerli Meslektaşlarımız,

Temel Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu, 4 Temmuz - 5 Temmuz 2019 tarihlerinde, TUSYAD İstanbul Şubesi tarafından, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma Merkezi Dr. Veli Lok Laboratuvarı'nda yapılacaktır. Bu kursun hedef kitlesi Ortopedi ve Travmatoloji eğitiminde ilk 2 yılını tamamlamış uzmanlık öğrencileri ve daha önce hiç artroskopi yapmamış olan uzmanlardır. TUSYAD'ın artroskopi eğitimindeki basamaklardan olan bu kursun hedefi katılımcılara temel artroskopik motor becerilere yönelik pratik kazandırmak ve temel diz artroskopisine yönelik teorik bilgileri aktarmaktır.

Bu hedef doğrultusunda kurs 3 temel bölümden oluşmaktadır. 1.bölüm temel diz artroskopisine yönelik kısa teorik ve video sunumları içermektedir. 2.bölüm modeller üzerinde el göz koordinasyon egzersizleri ve temel düğüm çalışmalarını içermektedir. 3.bölümde kursiyerler özel olarak hazırlanmış ıslak dana dizi ortamında, artroskopik triangulasyon, debridman, menisektomi ve temel kıkırdak girişimleri üzerinde çalışabileceklerdir.

Eğitimini tamamlamış kisi becerisini ne için kullanacağını bilecek, becerisinin tanımını yapabilecek ve becerisini gerçekleştirebilecektir.
 
Kontenjan sayısı 12 ile sınırlıdır ve katılımcılar daha önceki kursa başvurmuş ancak yedek listeye alınanlar öncelikli olmak üzere başvuru sırasına göre belirlenecektir.

Başvurular e-mail ile her kişi için ayrı ayrı olmalı, içeriğinde isim soyad, telefon, çalışılan hastane ve kaç senelik asistan / uzman olduğu bilgilerini içermelidir.

Saygılarımla,
Doç. Dr. Tuğrul Eren
TUSYAD İstanbul Şubesi Başkanı Adına

Kurs Sekreteri:
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
 Başvuru / İletişim:
Doç.  Dr. Hakan Turan Çift
hakanturancift@yahoo.com
 GSM:0 532 3734259