TUSYAD İzmir Şubesi 2018-2019 yılı seminer programı - Tünel genişlemesi

TUSYAD İzmir Şubesi 2018-2019 yılı seminer programı

Tünel genişlemesi

Moderatör: Dr. Emin Bal

Sıklık ve Nedensellik: Dr. Mehmet Erduran

Otogreft: Dr. Atilla Kocabaş

Allogreft: Dr. Emin Bal

Titanyum vs bioemilebilir: Dr. Onur Başçı