TUSYAD İzmir Şubesi 2018-2019 yılı seminer programı - ÖÇB Rekonstrüksiyonu-1

TUSYAD İzmir Şubesi 2018-2019 yılı seminer programı

ÖÇB Rekonstrüksiyonu-1

Moderatör: Dr. Hasan Öztürk

Greft Seçimi: Dr. Devrim Akseki

Greft Tespiti

Tünel İçi: Dr. Cemil Kayalı

Tünel Dışı: Dr. Semih Aydoğdu

Kombine Tespit Gerekir mi?: Dr. Hasan Öztürk