Türkiye Spor Yaralanmaları Atroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Antalya Şubesi” Olağan Genel Kurul Toplantısı