Eklem Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar 20-23 Eylül 2018

Sizleri TUSYAD (Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği) Ankara Şubesi ve TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde “Eklem Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Güz Sempozyumu”na davet etmekten mutluluk duymaktayız. Geçen yıl diz eklemi üzerine yoğunlaşan toplantımızı, bu kez hem diz hem de ayak bileği eklemini içerecek şekilde geliştirdik.

Değerli meslektaşlarım,

 

Sizleri TUSYAD (Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği) Ankara Şubesi  ve TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde “Eklem Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Güz Sempozyumu”na davet etmekten mutluluk duymaktayız. Geçen yıl diz eklemi üzerine yoğunlaşan toplantımızı, bu kez hem diz hem de ayak bileği eklemini içerecek şekilde geliştirdik.

 

Toplantımızın akışını olgu tartışmaları ağırlıklı olarak planladık. Her oturumun başında konu ile ilgili kısa bir bilgi güncellemesinin ardından, katılımcıların da aktif olarak rol üstlendiği eğitici olgu tartışmaları ile konuyu enine boyuna tartışma fırsatımız olacak.  Tartışma aralarında “Nasıl yaparım ?” videoları ile bir cerrahi tekniği adım adım seyretme ve farklı cerrahlarda püf noktalarını öğrenme imkanımız olacak.

 

Diz ve ayak bileği eklemlerinde artroskopik ve açık cerrahi teknikleri, her biri üst düzeyde deneyimli eğiticilerimizden göreceğiz. Eklem koruyucu cerrahilerin yanında primer artroplasti konularını da inceleme fırsatı bulacağız. Cerrahi başarımızı artıracak püf noktalarını içeren video sunumları, komplike durumları tartışacağımız interaktif olgu sunumları ile zengin bir bilimsel program bizleri bekliyor. Tartışmak veya danışmak istediğiniz olgularınız için yeterli zaman ayırma imkanımız olacak.

 

Diz ve ayak bileği cerrahisindeki güncel konuları, yenilikleri ve tartışmalı noktaları ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bu üst düzey bilimsel toplatıya konuya ilgi duyan bütün meslektaşlarımızı bekliyoruz.

 

Eylül 2018’de Kıbrıs’ta görüşmek üzere…

 

 

Prof. Dr. Ahmet Ö. Atay                                    Doç. Dr. Kaan Irgıt                               Prof. Dr. N. Reha Tandoğan

TUSYAD Ankara Şubesi                                      TOTBİD Ayak-Ayak Bileği                   Sempozyum Başkanı

Başkanı                                                                 Cerrahisi Şubesi Başkanı

 

Sempozyum Başkanları: Reha Tandoğan

                                               Ahmet Özgür Atay

                                              

 

Bilimsel Program Koordinatörü : Asım Kayaalp

 

Bilimsel Kurul

1.       Ramazan Akmeşe

2.       Ahmet Ö. Atay

3.       Cem Nuri Aktekin

4.       Tahsin Beyzadeoğlu

5.       Fahri Erdoğan

6.       Alper Kaya

7.       Asım Kayaalp

8.       Ali Öçgüder

9.       Merter Özenci

10.    İrfan Öztürk

11.    Kaan Irgıt

12.    Tahir Öğüt

13.    Emre Baca

 

 

Ana  Konular

·         Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Klasikler ve Yenilikler

·         Diz Ekleminde Çoklu Bağ Yaralanmaları

·         Diz Eklemi  Koruyucu Cerrahide Seçenekler

·         Diz Çevresi Osteotomiler/Parsiyel artroplastiler

·         Primer Diz Artroplastisinde Teknikler ve Sorunlar

·         Ayak Bileği Bağ ve Tendon Sorunları

·         Talus Osteokondral Lezyonları

·         Tibialis Posterior Yetmezliği

·         Ayak Bileği Çevresi Osteotomiler ve Artrodez

·         Primer Ayak Bileği Artroplastisi

 

Bilimsel Program

 

20 Eylül 2018 Perşembe

 

10.00-15.20          Girişler  ve kayıt

 

15.20                     Açılış                                                                                      Reha Tandoğan/Ahmet Özgür Atay

 

15.30-16.00 : 1. Oturum : (Moderatör Emre Baca)

 

Tibialis posterior yetmezliğinde güncel tanı ve tedavi                                                               Altuğ Tanrıöver

 

16.00-16.30 : 2. Oturum : (Moderatör Emre Baca)

 

Diz travmalarında akılcı ilaç kullanımı                                                                                           Altuğ Tanrıöver

                              

 

21 Eylül 2018 Cuma

 

 

9.00-10.30           3. Oturum : Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Klasikler  ve Yenilikler (Moderatör: Reha Tandoğan)

 

9.00-9.10              2017: tünellerin serüveni                                                 Asım Kayaalp

 

9.10-9.20              Hangi hasta ? hangi teknik ? hangi greft                        Ahmet Atay

 

9.20-9.30              Fizis açıksa ne yapmalıyım ?                                             Reha Tandoğan

 

9.30-10.15            Olgu tartışması (İntra-op sorunlar, kompleks olgular, başarısızlık nedenleri)                                      

                                                                                              

10.15-10.30  Kahve Arası

 

10.30-11.10         Uydu Sempozyum

 

11.10-12.30         4. Oturum: Çoklu bağ yaralanmaları  (Moderatör:  Asım Kayaalp)

 

11.10-11.20          Diz çıkığına acil yaklaşım                                                                    Ramazan Akmeşe

 

11.20-11.30          Posterolateral köşe tanı ve rekonstrüksiyonu                              Asım Kayaalp

 

11.30-11.40          Medial taraf tanı ve rekonstrüksiyonu                                           Reha Tandoğan

 

11.40-11.50          Arka çapraz bağ tanı ve rekonstrüksiyonu                                    Ali Öçgüder

 

11.50-12.30           Olgu tartışması (Akut ve kronik çoklu bağ yaralanmaları, komplikasyonlar)

 

 

 

12.30-13.30  Öğle Yemeği

 

13.30-14.30         5. Oturum : Ayak Bileği  Travmaları Sempozyum (Moderatör: Altuğ Tanrıöver)

 

13.30-13.40          Ayak bileği lateral instabilitelerinde cerrahi (Kime? ne zaman?)              Kaan Irgıt                                                                                                                            

13.40-13.50          Aşil tendon yaralanmalarında güncel seçenekler                                        Tahir Öğüt 

 

13.50-14.00         Peroneal tendon sorunları (sublukasyon/rüptür)                                       Emre Baca                                                                                                                                                                                                         

14.00-14.30         Olgu tartışması

 

 

14.30-15.30         6. Oturum : Ayak Bileği Osteokondral Lezyonları (Moderatör: Tahir Öğüt)

 

14.30-14.40         Artroskopik debridman/mikrokırık                 Emre Baca

 

14.40-14.50         Mozaikplasti                                                        Tahir Öğüt 

 

14.50-15.00         Hücresiz çatı implantları                                     Kaan Irgıt

 

 

15.00-15.30         Olgu tartışması (Başarısız cerrahi, kompleks olgular)

 

15.30 Günün sonu ve kahve ile günün değerlendirmesi

 

 

22 Eylül Cumartesi

 

9.00-10.30           7. Oturum : Orta Yaş Artozunda Eklem Koruyucu Cerrahi Seçenekleri  (Moderatör: Tahsin Beyzadeoğlu

 

9.00-9.10              Kime yüksek tibial osteotomi, kime unikondiler artroplasti ?                  Reha Tandoğan

 

9.10-9.20              Yüksek tibial osteotomi : Nasıl yaparım ?                                                     Asım Kayaalp

 

9.20-9.30              Unikondiler artroplasti : Nasıl yaparım ?                                                       Alper Kaya

 

9.30-9.40              Yüzey kaplama artroplastileri                                                                          Tahsin Beyzadeoğlu             

9.40-10.10            Olgu tartışması     : Osteotomi/unikondiler artroplasti/yüzey kaplama artroplastisi

 

10.10-10.40         8. Oturum Konferans: Ortopedi ve Travmatolojide Mide Koruyucu Tedavinin Prensipleri

 

10.40-11.00  Kahve Arası

 

 

11.00-12.30         9. Oturum: Primer Diz Protezinde Başarılı Sonuç için Basamaklar (Moderatör: İrfan Öztürk)      

 

11.00-11.10           Varus dizde püf noktaları                                                 İrfan Öztürk                                                        

 

11.10-11.20          Valgus dizde cerrahi teknik                                               Reha Tandoğan                                                  

 

11.20-11.30          Fleksiyon kontraktüründe çözümler                               Fahri Erdoğan                     

 

11.30-12.20         Primer diz artroplastisinde olgu tartışması (Kemik kaybı, patellar sorunlar, valgus diz)                                                                   

 

12.20-13.30   Öğle Yemeği

 

 

 

13.30-14.30         10. Oturum: Diz Artroplastisi Sonrası Enfeksiyon  : Karar Verme ve Tedavi  Stratejisi (Moderatör: Fahri Erdoğan)

13.30-13.40         Enfeksiyon riskinin azaltılması mümkün mü ?                                             Alper Kaya

 

13.40-13.50         Periprostetik enfeksiyon tanısında güncel yöntemler                                Merter Özenci

               

13.50-14.00         Revizyon Tek-iki aşama                                                                                     Fahri Erdoğan

 

14.00-14.30         Olgu tartışması (TDA sonrası enfeksiyon ve çözümler)              

 

 

14.30-15.30   11. Oturum : Ayak bileği artrozunda yaklaşım (Moderatör: Kaan Irgıt)

 

14.30-14.40         Supramalleoler ostetomiler                                             Emre Baca                           

 

14.40-14.50          Ayak bileği artroplastisi                                                   Tahir Öğüt                            

 

14.50-15.00         Ayak bileği artrodezi                                                          Kaan Irgıt

 

15.00-15.30          Olgu tartışması                    

 

15.30 Günün sonu ve kahve ile günün değerlendirmesi

 

 

23 Eylül 2018 Pazar

 

 

9.30-11.30 Diz  ve Ayak bileği Cerrahisinde Kompleks Olgular: Olgu Temelli Tartışma (Moderatör:  Reha Tandoğan)

 

11.30-12.00  Kapanış